Антон Драганов: Можем да направим България място на експертите от ново поколение

Дигитализацията е изключително важна стъпка за развитие на всички икономически
сектори. Дигиталната трансформация на обществения сектор е една от основните цели
на ГЕРБ. Това заяви кандидатът за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС в 21
МИР Сливен Антон Драганов.

„Благодарение на ГЕРБ имаме над 800 дигитални услуги, над 300 присъединени
администрации на местно и централно ниво. Една от най-съществените предпоставки
за реализирането на дигиталната трансформация на предприятията в страната е
наличието на човешки капитал с добре развити умения“, каза Драганов. Той обясни, че дигитализацията обхваща целия цикъл – от заявяване на инвестиционно намерение до неговото одобряване чрез електронни документи и отпадане на изискванията за
предоставяне на информация и данни, които са налични в други административни
органи, организации, които предоставят обществени услуги, или лица, натоварени с
публични функции. Официалните документи, издавани от държавните институции, ще
се създават само като електронни, с възможност за издаване на препис от тях на хартия.

„Ще насочим политиката за икономическа трансформация към увеличаване на
възможностите за иновации, дигитализация, технологичен трансфер и инвестиции в
умения на работната сила. Това ще повиши производителността на труда и ще се
разширят производствените възможности. Чрез тези интервенции се стремим към
повишаване на цялостното иновационно представяне на страната с ниво над 65% от
средното за ЕС и влизане в групата на т. нар. "умерени иноватори", към нарастване на дела на иновативните предприятия с 10 на сто, както и към нарастване на дела на високотехнологичния износ с поне 30%“, обясни Антон Драганов.

Приоритетно ще се подпомагат и малки и средни предприятия в области като
дигитализация, технологична модернизация, кръгова и нисковъглеродна икономика.
Ще работим и за по-добри отношения с IT-сектора и осъществяване на партньорства, с
които да наваксаме пропуските в развитието на дигиталните услуги за гражданите,
както и за създаване на по-добър бизнесклимат.

Планът за възстановяване на България може да бъде променен в частта за дигитална
свързаност. „Планът дава възможност за огромни инвестиции в кратък период от време
с цел възстановяване на икономиката, провеждане на ускорена дигитализация и
„зелена“ трансформация. Тези инвестиции ще помогнат на България да излезе бързо от кризата и да се върне на пътя на растежа“, категоричен е Драганов.

Можем да направим България място на експертите от ново поколение, каза още Антон
Драганов и допълни, че след толкова безвремие и безредие е време да поправим
държавата.

На парламентарните избори на 2 октомври ГЕРБ-СДС е с номер 24 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук