Безработните в областта намаляват, работодателите търсят камериери, готвачи и продавачи

Намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Сливенска област през месец февруари, отчитат от Дирекция Бюро по труда Сливен. В края на месеца те са 5 415 и са със 101 души (1,8%) по-малко от безработните в края на м. януари. Безработните през февруари 2022 г. са с 33% по-малко (с 2662 души) в сравнение със същия месец на м.г., когато почти година след началото на епидемията безработните бяха 8077 души. Равнището на регистрирана безработица е 6.9 % и в сравнение с януари 2021 г. стойността на показателя спада с 0.1 п.п.

Намалението през февруари на броя на регистрираните безработни в областта се дължи на спада, който се наблюдава в 3 от общините: Сливен – с 55 души, Котел – с
43 души и Нова Загора – с 8 души. Само в община Твърдица има слабо увеличение – с 5 души.

През февруари 2022 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистрираните: младежи до 24 г. – 5,5%, 300 лица; младежи до 29 г. – 12,4%, 670 лица; продължително безработни – 35,8%, 1938 лица; лица без квалификация – 76,3%, 4134; лица с основно и по-ниско образование – 69,7%, 3774, лица с увреждания – 4,4%, 240.

645 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта през февруари, кoeто е със 196 души (23%) по-малко в сравнение с предходния месец, както и с 22% по-малко от новорегистрираните през февруари 2021 г. (със 184 д.), когато и равнището на безработица беше по-високо поради стреса при поредния пик на епидемията от COVID-19.

Новорегистрираните  безработни идват от секторите Преработваща промишленост (20%); Държавно управление (13%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Строителство (6%), Селско, горско и рибно стопанство (6%); Хотелиерство и ресторантьорство (4%); Административни и спомагателни дейности (3%).

През февруари 2022 г. започва очакваното с приближаване на лятото оживление на пазара на труда – броят на постъпилите на работа безработни лица е 364, с 98 души повече от предходния месец.

За пореден месец се увеличават заявените в бюрата по труда работни места на първичния пазар на труда. Най-много работни места са обявени за позициите: камериер, общ работник, машинен оператор – шиене, готвач, продавач-консултант, личен асистент, машинен оператор, манипулант в промишлеността и др.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук