Безработните в Сливенско намаляват

Безработните в Сливенско намаляват, това отчитат от Бюрото по труда в Сливен. През септември 2023 г. се отчита леко намаление на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Сливенска област – в края на месеца те са 4947, с 57 души по малко от безработните в края на м. август 2023 г. (5004) Безработните през септември 2023 г. са с 9,6% повече (с 432 души) в сравнение със същия месец на м.г. (4515)
Равнището на регистрирана безработица е 7,9%, с 0,1 процентни пункта под равнището за м.август 2023 г

Най-много са безработните лица без квалификация – 76,6%, 3787 души и  лица с основно и по-ниско образование – 68,5%, 3387 човека.

През септември 699 безработни лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги в бюрата по труда от областта – със 131 души повече от предходния месец (568). В резултат от работата на ромските и младежките медиатори,
както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 125 неактивни за пазара на труда лица.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Държавно управление (11%); Хотелиерство и ресторантьорство (7%); Селско, горско и рибно стопанство (4%); Строителство (3%); Административни и спомагателни дейности (3%) и др.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук