Безработните в Сливенско са се увеличили

Безработните в Сливенско са се увеличили в края на миналата година, това сочат данните на Бюрото по труда за месец декември 2022г. В края на месеца те са 4963, със 287 души (с 6,1%) повече от безработните в края на м. ноември. Безработните пре декември 2022 г. са с 6% по-малко (с 322 души) в сравнение със същия месец на м.г., когато поради епидемичната обстановка бяха 5285 души. Равнището на регистрирана безработица е 6,4 % и в сравнение с ноември 2022 г. стойността на показателя се
увеличава с 0.4 п.п.

Промяната през декември на броя на регистрираните безработни в областта се формира от увеличението в общините Сливен – с 62 души, Котел – със 140 и Нова Загора – с 98 души. В община Твърдица броят на безработните е спаднал с 13 души.

През декември 829 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта – със 77 повече от ноември (752) и с 268 повече от новорегистрираните през същия период на м.г. (561 лица).
Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Държавно управление (38%); Преработваща промишленост (11%); Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети (10%); Селско, горско и рибно стопанство (5%); Строителство (3%); Административни и спомагателни дейности (3%), Транспорт, складиране и пощи (2%); Хотелиерство и ресторантьорство (2%).

Сектор „Държавно управление“ през месец декември излиза на преден план поради регистрацията в бюрата по труда на лица, приключили през месеца работа по регионалната програма за заетост, по която основните работодатели са общинските администрации

Започналите работа безработни през декември са 207 или с 59 души по-малко спрямо ноември. Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Държавно управление (40%); Преработваща промишленост (19%); Образование (10%) и др.
Най-много работни места са обявени за позициите: домашен санитар; личен асистент; продавач-консултант; социален асистент; озеленител; оператор, производствена линия; салонен управител; машинен оператор, обработване на месо/риба; чистач; готвач; общ работник и др.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук