Безработни от Сливен могат да се обучават за болногледачи

Бюрото по труда в град Сливен приема заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация „Болногледач”.

Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда. Заявление може вече да се подава и чрез електронната услуга разработена от Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление, която може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за Търсещи работа лица „Електронни услуги за търсещи работа лица”, услуга 1956 Включване в обучение на възрастни, чрез бутон „Заяви услугата електронно”.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:

1. Безработни младежи до 29 г.;

2. Безработни лица с регистрация в ДБТ над 6 месеца;

3. Младежи, които нито се обучават, нито са заети;

4. Освободени в следствие на епидемичната ситуация лица, регистрирани в бюрата по труда, включително с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;

5. Продължително безработни лица;

6. Безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда;

7. Безработни лица над 50-годишна възраст с ниско общо образование, в предпенсионна възраст, с нетърсена от работодателите квалификация;

8. Безработни лица с недостиг на ключови компетентности и/или с ниско общо образование (включително от ромски произход).

9. Безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;

10.Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица (с неактивност повече от 2 години)

11. Безработни лица с трайни увреждания.

За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция „Бюро по труда” гр. Сливен.

Образователни изисквания: минимално образователно равнище – завършен 10-ти клас. Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование.

Курсовете ще се проведат в периода м.май – м.юли 2021г., като ще стартира/т от 20.05.2021г.

По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер до 15 лв. за тези, които живеят в населено място извън град Сливен.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Нови умения и компетентности – за зелена и екологична България”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с КНСБ. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

Срокът за подаване на заявления за обучение е до 19.05.2021г.

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Сливен, стаи №№ 6, 16, 17, 18, 20 и 21, както и на тел. 044/625213.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук