Бум от предприемачески идеи на ученици в Сливен

Стартът на Националната научна конференция за ученици „Предприемачеството през погледа на младите хора – възможности и мечти“, даден в Сливен на 18 април 2024 г. представи 20 научни доклада на ученици от 7 града. Научната стойност на разработките е подкрепяна от 4 ментора (проф. д-р Спартак Керемидчиев от БАН, проф. дгн инж. Димитър Синьовски от МГУ, доц. д-р Офелия Кънева от ВСУ и Румен Стоилов), работещи индивидуално и групово с децата по разнообразието от теми и
предприемачески идеи, представени с подчертана подготвеност и отдаденост.

Делегатите представиха многообразие, оформящо своеобразен инкубатор
на идеи и теми освен с научна, и със засилена практическа стои ност. Прави
силно впечатление обединяващата линия сред всички младежи от страната
– подчертаната социална ангажираност в предприемаческите планове.
Същевременно представените идеи са атрактивни с разнообразния подход
от финансови обосновки, преоценката на икономическите подходи от
теорията и провокативните предложения за своевременна реализация.
Менторите подчертаха в допълнение високите ораторски умения на
делегатите, като оцениха и прецизния дизаи н в представянето на всеки от
докладите.

Високото ниво на участниците ангажира областния управител Марин
Христов не само с интерес, но и с обещание за подкрепа към представените
идеи. В допълнение, Стоян Марков подчерта, че предприемачеството през
погледа на младите хора е основен приоритет в икономическата програма
на Община Сливен, която не само ще създаде условия, но и ще осигури
финансова подкрепа за представените добри идеи.

Конференцията продължава до 20 април, като в рамките на трите
конферентни дни се представят 29 доклада на ученици от цялата страна,
одобрени след подбор от над 150 кандидатури. Наи -младият участник в
конференцията е на 15 г., а наи -възрастният сред делегатите е 18 г.

Събитието, вдъхновено от възможността да се даде силен старт на младежи,
е част от календара за отбелязване 15 години СОНИК СТАРТ и 75 години
ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“. Научната конференция има за цел да
насърчи младежкото предприемачество като срещне ученици от различни
икономически области в България.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук