Бъдете активни! Участвайте в публичните обсъждания на концепции за интегрирани териториални инвестиции с партньор Община Сливен

Община Сливен и Областен информационен център Сливен (ОИЦ) организират
обществени обсъждания на концепции за интегрирани териториални инвестиции
(КИТИ), които включват изпълнение на дейности на територията на област Сливен.
Концепциите са основен стратегически документ, на база на който през програмен
период 2021-2027 г. ще бъдат отпускани средства за инфраструктура по програма
„Развитие на регионите“.
По този повод отправяме покана за участие на всички заинтересовани страни и
граждани в публичните обсъждания и представяне на КИТИ, които ще се проведат
в гр. Сливен при следния график:
 На 08.04.2024 г. с начален час 15:30 ч. в зала „Май“ на Община Сливен ще
бъде представена КИТИ BG16FFPR003-2.001-0015 "Интегрирани
инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в
региона млади хора“, с водещ партньор Община Сливен;
Презентация на КИТИ:
https://docs.google.com/presentation/d/1eef3hTz_rP0U1DR6lmikI_fxnVvmIg9PXW
hm07KQw-g/edit?usp=sharing
Анкетна карта за КИТИ:
https://forms.gle/n9z4KdXNDPkzG5ai7
 На 10.04.2024 г. с начален час 14:00 ч. в зала 105 на Община Сливен ще
бъдат представени КИТИ в следната последователност:
 BG16FFPR003-2.001-0079 "Интегрирана концепция за икономически растеж,
развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и
опазване на околната среда в Югоизточен регион", с водещ партньор
Община Нова Загора;
Презентация на КИТИ:
https://docs.google.com/presentation/d/1CGUSo3F9qxxhwfesOqZTegnkcdfLodZbBTeWwp
DxiD4/edit?usp=sharing
Анкетна карта за КИТИ:
https://forms.gle/vJsvWoU7biWRrVfx5
 BG16FFPR003-2.001-0154 "Модернизация на образователната среда на
ПГЕЕ Мария Кюри – стабилна основа за обучение и привличане на ученици
от област Сливен и региона", с водещ партньор ПГЕЕ „Мария Кюри“
Сливен;
Презентация на КИТИ:
https://docs.google.com/presentation/d/1ph7ZPAs-
F66CiP0E3Ff_UYjot8SQZzO6lkhdnZ0wk3E/edit?usp=sharing
Анкетна карта за КИТИ:
https://forms.gle/FtQronktGFkgzp9C7

 BG16FFPR003-2.001-0034 "Модернизиране на образователна, спортна и
туристическа инфраструктура – Важен фактор за развитието на качеството
на човешкия капитал и конкурентоспособността на Югоизточен Регион", с
водещ партньор Национална спортна академия „Васил Левски“;
Презентация на КИТИ:
https://docs.google.com/presentation/d/1Z5K7hrYwsRwWrn1qw9tViTkzszN5gKguts8souqs
QrM/edit?usp=sharing
Анкетна карта за КИТИ:
https://forms.gle/7U1ocXbJWMbz1Y2P6
 BG16FFPR003-2.001-0161 „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда,
устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на
региона“, с водещ партньор Община Ямбол.
Презентация на КИТИ:
https://docs.google.com/presentation/d/1rlj0MpqzsKRfr7JMGW9zgemG4WnKF5taxqm1vh
g3iOI/edit?usp=sharing
Анкетна карта за КИТИ:
https://forms.gle/iryPLaWb7y1zF1Ey9

 На 11.04.2024 г. с начален час 15:00 ч. в зала „Май“ на Община Сливен ще
бъдат представени КИТИ в следната последователност:
 BG16FFPR003-2.001-0125 "Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца
в Югоизточния регион", с водещ партньор Община Бургас;
Презентация на КИТИ:
https://docs.google.com/presentation/d/18kPkA_2lIPaiTzPWf5H4iJGImtKb0gigjYMLfylTN
KM/edit?usp=sharing
Анкетна карта за КИТИ:
https://forms.gle/5hQnattdeUZHs64u5
 BG16FFPR003-2.001-0137 "Регионална Екосистема за Устойчиво Развитие:
Интегрирани Инвестиции за Общностно Благополучие", с водещ партньор
ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЗДРАВЕ".
Презентация на КИТИ:
https://docs.google.com/presentation/d/1YU2HdXnWKc7DdfI3DiEniSsRx0kUKKocqg4LM
PkbrRw/edit?usp=sharing
Анкетна карта за КИТИ:
https://forms.gle/avp4L5qmSet3LNtT9

На посочените линкове можете да се запознаете с презентацията на всяка отделна
концепция и да дадете обратна връзка чрез попълването на анкетна карта за конкретна
КИТИ.

Публичните обсъждания се провеждат, като част от етапа на подбор и приоритизиране
на КИТИ и имат за цел възможно най-голям брой граждани и заинтересовани страни да
бъдат информирани за обсъжданията по места и за възможността да споделят своето
мнение за инвестициите, които са предложени за финансиране на съответната
територия.
Бъдете активни! Включете се в публичните обсъждания и споделете своето мнение!

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук