Важна информация за изплащането на пенсиите и добавките към тях през април

Допълнителната сума в размер на 70 лева, с която да бъде осигурена подкрепа за Великден на българските пенсионери, ще се изплаща от 15 април, съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ).

Тази сума не зависи от размера на получаваната пенсия и ще достигне до над 2 млн. пенсионери. За тази подкрепа Министерският съвет прие постановление, с което одобри допълнителен трансфер в размер на 142 млн. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Редовното изплащане на пенсиите и добавките към тях за април т.г. ще се извърши в периода между 7 април (четвъртък) и 20 април (сряда).

Едновременно с тях отново ще бъдат направени и допълнителни плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда, предвиден за пенсиите.

Добавката от 60 лв., отпусната с постановление на Министерския съвет с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемична обстановка, добила популярност като „Covid добавка“ – ще бъде изплатена на всички пенсионери в еднакъв размер.

Разликата между дохода от пенсии, с включените „Covid добавки“, която се отнася за април 2022 г., ще бъде изплатена заедно с пенсиите за месеца.

Тази разлика е изчислена индивидуално за всеки отделен пенсионер, в случай че сумата от месечния размер на пенсията по разпореждане или сбора от пенсиите, преизчислени от 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с Covid добавката от 60 лева, се оказва по-малка от сумата от месечния размер на пенсията или сбора от пенсиите преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с изплащаната Covid добавка от 120 лева.

От 1 април 2022 г. лицата с право на социална пенсия за инвалидност ще получават нови размери на своите пенсии, припомнят от НОИ. Съгласно последните нормативни промени размерът на този вид пенсия зависи от определените на лицето проценти за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, разпределени в три групи. Размерът на инвалидната социална пенсия за лицата от всяка група се изчислява в съответен процент от размера на социалната пенсия за старост, както следва:

За лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена необходимост от чужда помощ – 272,00 лв.; за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто до 100 на сто, като тук попадат и лицата със 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане без определена необходимост от чужда помощ – 238,00 лв., за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто, вкл. – 221,00 лв.

Новите размери на социалната пенсия за инвалидност се отнасят както за отпуснатите пенсии с начална дата след 31 март 2022 г., така и за заварените пенсии, които са отпуснати преди началото на месец април.

Актуалната електронна справка за изплащаните през този месец суми, вкл. добавки и разлики, несвързани с пенсиите, дава възможност всеки пенсионер да се информира за размера и за начина, по който е изчислена индивидуалната му разлика, както и за изплатената за съответния месец Covid добавка. В справката не са отразени изплащаната на всички пенсионери еднократна великденска добавка от 70 лв., както и еднократната допълнителната сума от 75 лв. за извършена ваксинация, която се изплаща само на правоимащите лица. Справката е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ на сайта на института.

Изплащането на сумите от пенсии, добавки и разлика чрез пощенските станции ще се извършва съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на априлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 април 2022 г.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук