Важна информация за приема и настаняването на украинци, които търсят убежище у нас

В областната администрация и общините вече бе заявено желание от представители на бизнеса и от граждани да осигурят подслон на пристигащите от Украйна деца и възрастни, които заради войната търсят убежище. Какво трябва да знаят украинските граждани и техните домакини?

Първо, украинските граждани имат възможност да изберат един от три варианта за престой в страната ни: да получат незабавна временна закрила за поне 1 година; да кандидатстват за международна закрила /бежански или хуманитарен статут/ или да бъдат гости на България през следващите 90 дни като туристи, считано от датата на пристигане.

Второ, на 3 март 2022г. Европейският съвет приложи Директивата за временна закрила на украинските граждани, влизащи на територията на държавите-членки на ЕС, заради войната. Това дава възможност на всички украински бежанци да получат достъп до права на територията на България.

Трето, след като пристигнат и бъдат настанени в Сливен, гражданите на Украйна трябва да се регистрират в срок до 3 дни  в Регистрационно-приемателния център в новозагорското село Баня или в най-близкото Районно управление на МВР, като подадат заявление за получаване на временна закрила и съответния документ – регистрационна карта. Тя се издава за срок от 1 година. Този срок може да бъде удължен, може и да бъде прекратен по-рано, ако войната приключи и мирът в Украйна бъде възстановен.

Четвърто, бежанците с временна закрила имат следните права: да останат на територията на Република България; да работят и да се обучават професионално; да ползват подходящо настаняване или средства за настаняване, ако е необходимо; да имат достъп до социално подпомагане, медицинска помощ при спешни случаи; да се върнат свободно в страната си.

Важно е да се знае, че съгласно действащото законодателство, хората от уязвимите групи- деца под 18 години, непридружени деца, бременни жени, самотни родители с непълнолетни деца, възрастни хора и хора с увреждания, със сериозни здравословни проблеми, психични разстройства, жертви на трафик или претърпели тежки форми на насилие, имат право на пълно медицинско обслужване като български граждани.

Пребиваващите като туристи заплащат медицинските прегледи и процедури по утвърдените тарифи.

Пето, децата и младежите до 18-годишна възраст, пристигнали от Украйна, имат право на безплатно обучение в училищата и детските градини.  Записването става чрез Регионалното управление на образованието в Сливен с подаването на специални формуляри –  http://ruo-sliven.bg/rioup/Zaqvlenie1.htm. С определеното лице за контакт в РУО – Сливен може да се установи връзка на телефоните: 044/611 012  и  0879 40 53 23.

Информация, свързана с правото на образование на децата, може да бъде получена и в сайта на МОН чрез линка  https://mon.bg/bg/news/4708  

Шесто, украински граждани с право на убежище или с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Хората със статут на бежанец или с хуманитарен статут могат да се регистрират като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда“.  Пълна информация е публикувана в сайта на Министерството на труда и социалната политика: https://www.mlsp.government.bg/dostp-do-pazara-na-truda-v-blgariya-za-grazhdani-na-ukrayna

В Националния портал за хората, засегнати от войната в Украйна https://ukraine.gov.bg/your-legal-status/, който бе създаден от доброволчески организации с подкрепата на правителството, може да се намери разнородна информация, включително и обяви на работодатели, желаещи да наемат украински граждани. Сред тях вече е регистриран работодател от Нова Загора.

Седмо, бежанците имат право на безплатна правна консултация. Те могат да я получат на горещите телефони, публикувани в сайтовете на министерствата. На място в Сливен тя може да бъде предоставена от адвокатите, регистрирани в Бюрото за безплатна правна консултация, или други адвокати от регионалната колегия. Офисът на колегията се намира на площад „Хаджи Димитър“ /до офиса на „Глобус С“/ в Сливен. Препоръчва се преди да се проведе консултацията да се установи контакт на един от следните телефони: 044/62-26-02 или на мобилен номер 0878 62 26 39. В рамките на деня ще бъде осъществена срещата с адвокат.

Областната администрация ще продължи да информира гражданите за всички решения, взети на национално и местно ниво, и за дейностите,  свързани с приема и пребиваването на украински граждани в Сливенска област.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук