Вече може да следим качеството на въздуха в Сливен в реално време

На сайта на Община Сливен вече може да се проследи в реално време качеството на атмосферния въздух в града. Данните за въздуха могат да бъдат намерени в раздел „Околна среда“, подраздел  „Въздух“, както и чрез банер в долния край на сайта.

Качеството на атмосферния въздух на територията на град Сливен се следи от  автоматична измервателна станция – АИС, собственост на Изпълнителна агенция по околна среда. АИС е част от Националната система за мониторинг на околната среда в България.

Състоянието на качеството на атмосферния въздух в реално време е показано чрез индекс за чистотата на въздуха AQI. ИндексътAQI (air quality index) е число, използвано за информиране на обществеността относно нивото на замърсяване на въздуха.

Данните от АИС Сливен постъпват в реално време в Регионалната база данни за КАВ на РИОСВ-Стара Загора (респективно, националната база данни за КАВ в ИАОС) и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от РИОСВ/ИАОС.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук