Водното дружество в Сливен чака старта на големия европроект за рехабилитация на ВИК мрежата

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС за периода 2014-2020 г. /ИСУН 2020/ е приела и регистрирала проектното предложение,
озаглавено „Доизграждане и рехабилитация на ВиК-инфраструктура в агломерации с
население с над 10 000 жители в обхвата на „ВиК“- Сливен“, с което сливенското водно дружество кандидатства за бъзвъзмездна помощ по програма „Околна среда“. Това съобщи управителят на „ВиК“ – Сливен инж. Севдалин Рашев, който поясни, че докато до миналата година документите са се представяли на хартиен носител в
министерството на околната среда, тази съвременна и непрекъсната информационна
връзка дава възможност на дружеството по-бързо да отстранява евентуални забележки по големия европейски проект и да подготвя своевременен отговор на зададените въпроси.

„Ви К“- Сливен е осмото поред от 14 дружества у нас, кандидатстващи по процедурата
за изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура по програма
„Околна среда“. Дружеството е подало документи на 25 март при краен срок края на
месец април, за да може своевременно да отговаря на поставени въпроси и отстранява
евентуални забележки в процеса на кандидатстването, каза инж. Рашев.

Министерството на околната среда ще определи точната дата на подписване на
договора.

Общата сума на помощта е 133 552 000 лева, като строителните дейности ще бъдат
разделени на четири приблизително равни дяла. На първа позиция ще стартира
изграждането на 23 км водопроводни мрежи в Сливен и 17 км в Нова Загора, заедно с
по 5 км канализационни мрежи за двата града. Втората голяма позиция е изграждането на връзки към пречиствателната станция за питейни води на Сливен и довеждащ водопровод към нея от язовир „Асеновец“. Третата голяма позиция са основните ремонти и рехабилитация на пречиствателните станции за отпадъчни води в Сливен и Нова Загора. В последната позиция е изграждането на 35 км канализационна мрежа на кв. Речица, част от главните водопроводни клонове в квартала, канална помпена станция и тласкателен колектор до градската пречиствателна станция Самуилово.

Изграждане на съпътстващи съоръжения има към всеки от четирите големи обекта от
ВиК-инфраструктурата на Сливен и Нова Загора, които решават натрупани с години
проблеми. При осигурено финансиране е възможно дейностите да започнат след
средата на май, с образуване на съответните обществени поръчки. За всяка стъпка по
реализирането на проекта обществеността ще бъде информирана подробно и
прозрачно, по изискванията на програма „Околна среда“.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук