В агломерация Сливен „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД продължава  изпълнението на проекта по доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД продължава изпълнението на проект № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“.

Като част от проекта са изпълнени дейностите по реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води в Сливен. В процес на изпълнение са дейностите по разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни (СКАДА), дейностите по изграждане и внедряване на географска информационна система, с които ще се осъществява контрол и управление на ВиК инфраструктурата, както и дейностите по рехабилитация, ремонт и изграждане на 54,71 км. водопроводна мрежа и 44,8 км. м. канализационна мрежа, като в гр. Сливен и кв. Речица е предвидено да бъде изградена и реконструирана 26 668,40 м. водопроводна мрежа и 27 532  м. канализационна мрежа.

Към момента в гр. Сливен са изпълнени близо 83% от дейностите по реконструкция на водопроводната мрежа и около 86% от предвидените дейности по доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа (битова и дъждовна).

От датата на стартиране на строително-монтажните работи в гр. Сливен, включително и кв. Речица, са изградени и рехабилитирани 18 805 м. канализационна и 2 182 м. водопроводна мрежа. В напреднал етап са строителните дейности по изграждане на нови довеждащи водопроводи от яз. Асеновец. Продължава изпълнението на дейностите по подмяна на помпени агрегати на системи „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец“ и дейностите по реконструкцията на 13 бр. шахти, както и дейностите по монтажа на водомери и уреди за измерване и отчитане на сградните водопроводни отклонения.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 136 436 439.59 лв., като  финансирането от ЕС, чрез Кохезионния фонд е на обща стойност 83 122 774,95 лв., а националното съфинансиране е на стойност 14 668 724,99 лв.  Инвестицията само за агломерация Сливен възлиза на стойност повече от 61,5 млн. лв.

Повече информация за проекта, можете да намерите тук: Начало – „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД (vodazahorata.eu)

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук