В Община Твърдица приемат заявления за ползване на услугата „топъл обяд“

В Община Твърдица стартира прием на заявления за ползване на социална услуга „Осигуряване на топъл обяд в условия на пандемията от Ковид-19“. За услугата могат за кандидатстват лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Топлият обяд ще се доставя в предварително одобрени пунктове в Твърдица,. Шивачево, Сборище, Оризари, Боров дол, Бяла паланка, Жълт бряг, Червенаково.

Необходимите документи за кандидатстване за социалната услуга могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат на хартиен носител от кметствата в населените места на Община Твърдица.

За град Твърдица документи се получават от 13:00 до 17:00 часа на адрес: Твърдица пл. „Свобода“ № 5 (сградата на бившето минно общежитие) ет. 1 стая № 5 и в Общински информационен център.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук