В Сливен ще обучават желаещи да станат „застъпници на природата“

Обучение по зелено застъпничество „Застъпници за природата“ ще се проведе в Сливен на 21 август. То е насочено към всички, които желаят да научат как работи българското законодателство в областта на опазването на околната среда. Целта е участниците да се запознаят със законовите инструменти и чрез примери за успешни кампании да се научат да ги прилагат в защита на морски плажове, реките, горите, въздуха и почвите в региона.

С активните граждани, които искат да разберат какво могат да предприемат за опазването на природата в техния регион ще се срещнат експертите от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Лекторите Тома Белев и Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България и Андрей Ковачев и Петко Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще обяснят какво представлява Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и как гражданите могат да изискват информация по Закона за достъп до обществена информация. Специално внимание ще се обърне на Закона за устройство на територията и инструментите за гражданско участие като подписка и референдум.

Във втората част на обучението ще има дискусия с експертите, в която ще се обсъдят местни екологични проблеми и възможните подходи за решаването им.

В Сливен ще се дискутира темата за сечите в горите и добива на инертни материали от реките. Внимание ще се обърне на възможността гражданите да участват в процедурите по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), каквото в момента тече във връзка с инвестиционно намерение за разширяване на инсталацията за горене на отпадъци в ТЕЦ-а.

Обученията „Застъпници за природата“ се организират от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и са част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук