Глобяват за движение с велосипеди и тротинетки по пешеходната зона, за 1 час -14 нарушения

Полиция и Общинска охрана глобяват за движение с велосипеди и тротинетки в
центъра на град Сливен. Днес за един час за установени 14 нарушения.

По разпореждане на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Димитър Величков
се засилват проверките за управление на велосипеди и индивидуални електрически
превозни средства /тротинетки/ в района на пешеходната зона в центъра на град
Сливен. Контролът е съвместен между служителите на РУ-Сливен, Териториална
полиция и Общинска охрана.

Пешеходната зона в град Сливен е обозначена със съответния пътни знаци и знак за
забрана движението на двуколесни превозни средства. Днес са съставени са 2 фиша и 2 акта на лица над 16 години, които са се движили по пешеходната зона с индивидуални електрически превозни средства. По-голямата част от нарушенията са извършени от деца под 16-годишна възраст, което затруднява налагането на санкции. Във всички случаи се уведомяват родителите.

Децата до 12 години, които използват велосипеди, тротинетки, ролери и скейтове
трябва да бъдат под надзора на възрастен, който да контролира движението им.
Проверките ще продължат до края на летния сезон с различна продължителност и в
различен часови диапазон.

Припомняме чл.80 от Закона за движение по пътищата:
Чл. 80а. (Нов – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) (1) Водачът на
индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:
1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост
светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде
лесно забелязан;
2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава –
възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява
индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;
4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално
електрическо превозно средство;
5. да ползва каска, ако е на възраст до 18 години.
(2) На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:
1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за
движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна
инфраструктура;
2. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на
велосипеди“;
3. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за
движение само на превозни средства от редовните линии“;
4. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;
5. да превозва други лица;
6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или
двуколесно пътно превозно средство;

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” – МВР
София, ул.”Гурко” №23, тел.:9823754 факс:9877967, e-mail: spvo@mvr.bg

7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се
държи за него;
9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното
средство или създават опасност за другите участници в движението;
10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо
превозно средство.
(3) Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо
превозно средство е:
1. шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с
максимално разрешена скорост до 50 km/h;
2. четиринадесет години – само по велосипедни алеи.
(4) С наредба на общинския съвет се определят:
1. по-ниски максимално допустими скорости от определените в ал. 2, т. 4;
2. редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални
електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и
условията и реда за тяхното предоставяне и ползване.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук