Голяма част от Сливен ще е без вода днес

Голяма част от Сливен ще е без вода днес, съобщават от  „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“. Заради изграждане на водопроводен клон I ср. з. по ул. „Банско шосе“ и връзка с водопровод към бул. „Стефан Караджа“, ще бъде спряно водоподаването в четвъртък :

– За кв. „Клуцохор“ (къщите) и Централна градска част;

– За кв. „Комлука“ и Централна градска част до 19:00 ч.

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук