Градините ще могат да приемат до 3 деца допълнително в група

В общините, където има недостиг на места в яслите и детските градини, да може да се приемат до 3 деца повече в група от нормативно установения максимален брой. Това предвижда проект за промяна в наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, пусната за съгласуване от образователното министерство, пише „Дневник“.

Общинските съвети в общините с недостиг на места в детските градини ще взимат решения дали да се разреши приемът на повече деца в групите. Това ще става при няколко условия – да има чакащи деца, които не са приети в яслите и детските градини, да има санитарни и здравни условия. Както и в групите да има достатъчно места и възможност за обгрижване на допълнително деца – ако през последните три месеца в яслата е имало не повече от 12 деца месечно, а в градинските групи средно да са се събирали не повече от 18 деца.

За миналата учебна година под натиск от родители и след сигнали за свръхприем и корупционни схеми при приема на деца в яслите и градините министерството на образованието реши да въведе строги лимити за максималния брой деца в една група. Сега градините не могат да имат повече от 25 деца в една група.

Така през учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 220.9 хил. деца, или с 1.6% по-малко в сравнение с предходната година, отчитат сега от образователното министерство.

В същото време в мотивите към промяната се посочва, че по данни на Националното сдружение на общините в Република България в преобладаващата част от годината реалната посещаемост на децата е между 60% и 70% от списъчния им брой.

Затова с цел да се обхванат повече деца в образователната система преди училище министерството ще даде възможност местните власти да разрешат приема на допълнителни деца. Стига реално ходещите на ясла или градина да е такъв, че да позволява това.

„Предложените промени са свързани с реализирането на целите на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020) за повишаване дела на обхванатите в предучилищното образование деца на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас на 90% през 2020 г.“, пишат от образователното министерство.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук