Гранична полиция с важно уточнение за пътуващите в чужбина деца

За непридружено дете на ГКПП се представят нотариално заверена декларация и
обикновено копие от нея, на граничния пункт няма възможност за изготвяне на копия ​
Във връзка с летния туристически сезон и интензивния пътникопоток Главна дирекция
„Гранична полиция“ предприема редица мерки за ускореното преминаване на
гражданите през граничните контролно-пропускателни пунктове на страната.
През лятото значително се увеличава броят на напускащите страната деца, които
подлежат на допълнителни проверки с цел предотвратяване на незаконни действия
спрямо тях.
Граничните полицаи контролират предвиденото в националното законодателство
изискване за представяне на нотариално заверено съгласие за напускане на страната на
непълнолетни български граждани, пътуващи непридружени от родител/родители.
Липсата на нотариално заверена декларация от отсъстващия родител е основание да се
откаже излизането от Република България на ненавършилия пълнолетие български
гражданин.
На ГКПП на изход се представят нотариално заверена декларацията и обикновено
копие от нея, което остава на граничния пункт. Често установяваната липса на копие
удължава излишно времето за престой на пункта и води до натрупване на чакащи
автомобили. Придружителите на децата трябва да знаят, че на ГКПП няма възможност
да се изготвят копия на декларациите, поради което те трябва предварително да се
снабдят с тях.
С цел ускоряване извършването на граничните проверки и намаляване времето за
изчакване на ГКПП, апелираме към гражданите да се информират за изискванията за
пътуване на ненавършили пълнолетие деца и да подготвят предварително
необходимите документи за гранична проверка. Подробна информация можете да
намерите в интернет страницата на Главна дирекция „Гранична полиция“.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук