Демографска катастрофа. Нов национален приоритет-България -9 милиона

Най- видимата оценка за качеството на политическата класа в България през последните 30 години е:
⛔демографската катастрофа и намаляване на населението на България от почти 9 милиона на под 7 милиона , колкото среден Китайски град
⛔ обезлюдяването на Българските села и  градове, с изключение на  София и още няколко града
⛔ ниската раждаемост
⛔ емиграцията.

Категорично можем да заявим ,че най- големият  проблем на България  е демографската катастрофа . Проблем, който може да бъде  наречен и национална катастрофа . Демографската криза  е следствие най- вече  от качеството на живот в България, предизвестено  от слабостите в съдебната система, образованието, здравеопазването,  местното самоуправление,  липсата свобода на медиите , небалансирано разделение на властите, ширещата се престъпност и  корупция .

За справянето с този проблем, като общество ,имаме два начина  за разрешаването му .
❗Първият начин  е индиректният,който по принцип се предлага от десни политически сили  и по който вървим от много години .  Политическите партии си поставят цели да подобрят   средата за живот чрез  реформи в  съдебната система ,здравеопазването , образованието , социалната политика  и останалите обществени сфери . От своя страна тези реформи  да доведат  до спиране на отрицателните тенденции в раждаемостта и да започне  постепенно увеличаване  населението на България .     Този  подход  обаче, през последните 30 години, се оказа неработещ ,  качеството на живот в България вместо да се подобрява се влошава, демографският проблем стана криза ,а вече и катастрофа, проблемите  и кризите се наслагват, неефективността на всички обществени системи  става все по- голяма, условията за живот се влошават.
‼️Поради тези причини, БСП в програмата си се спря на вторият подход, чрез предлагане на конкретни мерки ,а именно:
🔴  Предоставяне на еднократна помощ при раждане на първо дете от 500 лв., при второ дете от 1000 лв. и при трето от 1500 лв. и при всяко следващо от 200 лв.
🔴  Предоставяне на еднократна помощ  в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители .
🔴  Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата.
🔴  Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година на всички деца от 1 до 4-ти клас.
🔴  Безплатни учебници на всички деца от 1 до 12 клас.
🔴  За работещи родители необлагаем миниум от 500 лв. за всяко дете.
🔴  Безплатни лекарства за всички деца до 14 годишна възраст.
🔴  Безплатни детски градини и ясли .
Като кандидат за народен представител от БСП отново ще споделя вижданията си, че България е в демографска криза,която се превръща и в национална катастрофа.  Справянето с нея трябва да стане национален приоритет, каквато беше целта ни за влизане в ЕС.
Национален приоритет не може и няма смисъл да е целта ни да ставаме космическа нация.Но ако си поставим национален приоритет за следващите 30 години, до 2050 година,  България да стане отново 9 милиона,  това е една конкретна цел ,която ако се обоснове и постави правилно и бъде подкрепена с конкретни мерки , може да обедини обществената енергия и да ни превърне от силни индивидуалисти  в  граждани  ,мислещи  за хората около нас, за  България.

Мислещи първо за обществото и тогава за себе си ,  солидарни с обществените цели и ценности. Може да направи обществено нетърпими  политическото лицемерие ,  криминалните прояви и корупцията. Може да даде така нужната обществена и политическа енергия и единство за отстраняване на слабостите ни в държавното управление и структурирането на властта в България, за реформи в  образованието, здравеопазването, съдебната система , социалната сфера и местното самоуправление.Всичко това ще се превърне в двигател за тази обществена цел – България до 2050 година – 9 милиона .
Считам ,че българското общество и политическа класа трябва да стигне до разбирането и до консенсуса, а  държавата да приеме,че най- голямата ценност, най-големият  актив са децата на България и да поеме своите отговорности наравно с родителите на децата. Приетите конкретни цели в този посока  да бъдат и конституционно записани,за да не може докато не бъдат изпълнени  да бъдат променяни и най -вече,тези  цели да намерят отражение в цялото ни законодателство и да обединят нацията.

Общественият  консенсус и договор трябва да имат  няколко кратки и ясни ангажименти  на държавата и общините и  съответно ангажименти на родителите.

Първата  е, държавата да осигурява на всяко българско дете, до три деца в семейство , до навършване на  пълнолетие  и завършване на средното образование  , между ½ и една МРЗ на дете .

Второто е , държавата да осигурява  добри условия за обучение – училища , транспорт до училищата , учебници и помагала в класически и електронен вид .

Родителитетрябва да осигуряват добри условия за живот като храна, дрехи , грижа за здравето   и обучение на децата си , както и  присъствието на децата в  училище .

Родителите трябва да осигурят   добра домашна среща за живот и обучение на децата си.

Ако семействата ,по някаква причина не могат да осигурят нужната жилищна площ за всяко дете , държавата или общините ,да са длъжни да предоставят общински жилища за затруднените семейства .
Ако родителите не изпълняват обществените си ангажименти за отглеждане на децата си по минимално приетите стандарти , децата да бъдат извеждани от нездравословната семейна среда.

На скептиците ,за реализирането на тази идея , които веднага ще се опитат да я оборят , че са нужни огромни финансови потоци , с които България не разполага , че за това няма средства в бюджета на България , ще посоча няколко източника.

‼️Първият е чрез намаляване на корупцията в България, която според различни анализи  е от порядъка на 8 до 10 мил. лв. на година. А за изпълнение на предложената идея са нужни по- малко от половината от тези  средства на година .
‼️  Вторият  е чрез съкращаване на огромните разходи за държавна и общинска администрация, чрез въвеждането на електронно управление.  В България, в много от обществените сфери, ние сме с най- много заети от глава на населението  . Трябва да стигнем поне до средните Европейски стандарти, а защо не и да догонваме  постижения.

‼️Третият е чрез изместване на приоритетите на държавата , например от армия , полиция , инфраструктурни проекти .
‼️ Четвъртия е част от концесионните такси , таксите за пренос на енергоносители , част от акцизите на някои стоки ,да се насочват към фонда за децата на България .
‼️ Петият  е да отчетем ,че света  вече е в нов паричен ред ,при който лихвите на държавните кредити са нулеви  , инфлацията се управлява с цел да е около

2 /3%, държавите задлъжняват и е оправдана целта ,дори и да се ползват кредити от държавата от ЕЦБ  за 20 /30  години ,докогато се осигури положителен прираст в България .
🇧🇬Уважаеми съграждани,  поемам ангажимента, ако бъда избрана като ваш представител в Народното събрание , да разпространявам и отстоявам тази идея пред българската политическа класа . И съм убедена ,че с обществена подкрепа и ясна позиция на БСП, можем да я реализираме.

🇧🇬Всеки  от нас,който споделя идеята, България до 2050 година да стане отново 9 милиона,като национална цел,  може да гласува за #БСП  с бюлетина #номер33 и за мен,Д-р Събина Петканска,с преференция  #номер102 ,на предстоящите избори на 14.11.2021 година.

#БСПзаБългария-#номер33
Д-р Събина Петканска-Вълева -#номер102

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук