Депутатът Владимир Русев с писмо до председателя на КЕВР, пита за финансовото състояние на ВИК Сливен и за исканото увеличение на цената на водата

„Уважаеми Г-н Иванов,
На 06.08.2021 г. отправих въпрос към Вас, отнасящ се към предложеното в
проекта на бизнес план за следващия петгодишен регулаторен период от ВиК
Сливен, увеличение на цената на водата, както и към финансовата кондиция на
оператора.

Във връзка с този въпрос, както и с декларираната от Вас готовност за
предоставяне на информация, моля да ми изпратите данни, свързани с финансовото
състояние на сливенското ВиК дружество, както и с предложеното от него увеличение
на цената на водата за целия период.

Имайки предвид обобщените изводи и заключения в Протокол № 86 от
24.04.2020 г. и Доклад № ДК – 335 от 20.11.2020 и по- специално установените в тях пропуски, несъответствия, непостигнати нива на редица показатели от одобрения предходен бизнес план, възникват обосновани съмнения за дублиране на някои от слабостите и порочните практики, ощетяващи сливенската общественост за времевите рамки и на новия регулаторен период.

Относно гореизложеното, моля да ми предоставите и информация относно
задълженията, събираемостта, нивата на потребление, общите загуби на водата във
водоснабдителните системи, аварии на водопроводната мрежа, налягане на
водоснабдителната система, качество на отпадъчните води, енергийна ефективност за
дейността по доставяне на вода на потребителите, оползотворяване на утайките от
ПСОВ, рехабилитация на водопроводната мрежа, ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води,ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води, ефективност на изграждане на водомерното стопанство, срока за отговор на писмени жалби на потребителите, ефективността на персонала.

Уважаеми Г-н Иванов,

Голяма част от широката сливенска общественост, както  и експертите, ангажирани в сектора, си дават сметка, че проблемите са много, а тяхното отстраняване изисква време, воля и постоянство, но смятам също, че гражданите трябва да са наясно със ситуацията и именно за това, когато получа отговорите от вас, мигновено ще ги предоставя за обществено обсъждане“, се казва в писмото.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук