Документална изложба, посветена на 200 г. от рождението на Добри Чинтулов се открива в Сливен

Документална изложба, посветена на 200 г. от рождението на Добри Чинтулов се открива в Сливен на 18 октомври, от 17:00 часа, в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“-Сливен. Инициативата представя живота и делото на Добри Чинтулов – една от най-значимите фигури на Българското възраждане – заслужил учител, забележителен педагог, изключителен патриот и родолюбец, бележит общественик и борец за църковна независимост, вдъхновен бунтовен поет. В своята поезия Чинтулов става изразител на страстния и кипящ порив на българския народ за свобода. Песните му се приемат като откровение, като зов за борба и разпалват бунтовните пориви на
българите, а с искрения патриотичен патос, с ярката героична романтика, с живата
поетична образност, с народно-литературния език и ритмичния стих те полагат и
началото на нашата нова поезия.

Изложбата се организира от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в
партньорство с Община Сливен, Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий”,
Регионална библиотека „Петко Рачов Славейков” – Велико Търново, Държавен архив
– Сливен и др. Събитието е част от програмата за отбелязване на значимата
годишнина и на празника на Сливен – Димитровден.

В дванадесет табла и десет витрини с много снимки, архивни и документални
материали, периодични издания и книги, голяма част от които не са показвани в
оригинал в Сливен, се проследяват основни етапи от живота и делото на Д.Чинтулов.
Представено е родословието на бащиния му род, неговото семейство, годините на
учение, обучението му в Одеската Херсонска духовна семинария. С изложените
материали се поставя акцент и на престоя му в Одеса, където Чинтулов се запознава и
с творчеството на поетите Жуковски, Батюшков, Пушкин, Лермонтов, Хомяков,
които стават кумири и учители в поетическото му поприще. Представени са и
неговите съученици и приятели – Найден Геров, Ботьо Петков, Иван Богоров, Сава
Филаретов, отец Натанаил, Захари Княжевски – бъдещите големи личности на
Българското възраждане. В Одеса Чинтулов написва и първите си стихове, които се
приемат възторжено от всички българи. Интересни са представените спомени за този
период от живота на поета. В изложбата могат да се видят и първите му публикувани
стихове в „Цариградски вестник“ и в книгите „Разна любовна песнопойка“/Белград,
1858/, „Цигулка с народни и любовни песни“/Браила, 1869/, „Наука за песнотворство
и стихотворство“/Одеса, 1871/ и др. Голям интерес представлява представеното в
оригинал съчинение на Чинтулов „Справедливо ли е мнението за преселването на
душата“. В изложбата е включено и Свидетелството за завършване на Херсонската
семинария. Голяма част от представените архивни документи са предоставени от
Историческия архив на НБ „Св.св.Кирил и Методий“.

След завършването на семинарията, през 1850г. Чинтулов се завръща в
България и се посвещава на учителска дейност. Представени са оригинални
документи от неговия личен архив съхранявани в Националната библиотека
„Св.св.Кирил и Методий”, между които предложения на Сливенската община за

назначаване на Чинтулов за учител и главен учител на училищата в Сливен за
различни периоди, контрактите му със Сливенската община, контракт за
учителстването му в Ямбол. Изложено е в оригинал и писмо на Георги Миркович до
Чинтулов от 18 март 1861г., в което Миркович го моли да приеме поканата на
Сливенска община и да се върне отново учител в Сливен. Интерес представляват и
снимките предоставени от Държавен архив – Сливен на Д.Чинтулов с ученици и
учители от Сливенското централно училище от 1873г. и от Първия учителски събор
проведен в гр.Пловдив/1870/

В изложбата се поставя акцент и на участието на Чинтулов в борбата за
църковна независимост. Представен е в оригинал протокол на Сливенския
епархийски съвет за избора на Чинтулов за представител на Първия църковно –
народен събор в Цариград през 1871г., както и негови бележки по проекта за Устав за
управлението на Българската екзархия /1871/. За посетителите на изложбата ще бъде
любопитно да видят в оригинал и речта му при посрещането на Сливенския владика
Серафим в града /3 юни 1873г./ и стихотворението „Двама приятели“, което поетът
написва за него. Изложен е и документ на Сливенския губернатор за дейността на
Чинтулов като член на Сливенския градски съвет веднага след Освобождението на
Сливен /5 януари – 17 април 1878г./.

Специално място в изложбата е отделено на книжовната, литературна и
езиковедска дейност на Чинтулов като са представени всички издания на неговата
поезия, както издадените почти 100г. след неговата смърт „Ръкописни учебници“.
Представени са и трудовете на най-известните биографи на Чинтулов и на
изследванията върху неговото творчество.

В изложбата е отделено място и на паметта и почитта към делото на великия
българин. Представени са снимки от честване на 100г., 120г. и 150г. от рождението на
Чинтулов в Сливен, снимки от поклонения и чествания на патронния празник на
Мъжката гимназия „Добри Чинтулов“ – Сливен съхранявани във фондовете на
Държавен архив –Сливен, Чинтулови листи издавани до 1946г. и др. материали.
В изложбата са включени и два портрета на поета рисувани от художниците
Стефан Петров/1943/ и Иван Савов 1972/ – собственост на ПМГ-Сливен и на ХГ-
Сливен. Любопитен акцент в изложбата са и нотните записи на негови песни
хармонизирани от Мишо Тодоров съхранявани в ДА-Сливен.

На откриването на изложбата ще бъде представен и био-библиографският
указател „Добри Чинтулов“ издаден от РБ “Сава Доброплодни“, със съставители д-р
Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова, Росица Иванова и научен редактор
проф.дин Иванка Янкова. Указателят обхваща периода от 1849г. до м.юли 2022г. вкл.
и представя 1619 публикации от и за Д.Чинтулов на български и чужди езици. Той е
единственото библиографско издание, което в такава пълнота отразява целия живот и
многостранна дейност на Чинтулов и осветлява по-пълно истината за неговия принос
в освободителното движение и революционната борба като поет и просветител.
Указателят ще бъде ценно помагало за изследователите за нов прочит на неговото
дело, на неговите мисли, идеи и начинания, на неговото творчество, което и днес
вълнува с прекрасните си образи и емоционалност и вдъхновява с голямата любов
към народа и родината.

Изложбата може да бъде посетена до 29.10.2022г. включително.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук