Доходите от чужбина също се декларират, напомнят от НАП Сливен

Годишни данъчни декларации за доходите от 2021 година трябва да подадат и всички, работили в чужбина, напомнят от НАП Сливен. Според българското законодателство, ако си местно лице за България, трябва да обявиш доходите си от чужбина. Те се попълват в Приложение № 9 от Годишната данъчна декларация. В това приложение се посочват и авансово удържаните в чужбина налози. Доходите от чужбина се облагат по специална методика в зависимост от това дали България и държавата, където са получени доходите, са сключили Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Ако такава спогодба няма,  удържаният авансово в чужбина данък се приспада само ако се представи документ за удържания налог. Подробности за начина на облагане, лицата, работили и получили през 2021 г. доходи от чужбина, могат да видят на сайта на НАП www.nap.bg .

От приходното ведомство напомнят още, че заемите между физически лица на стойност над 10 000 лева задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2021 г. Данъчните уточняват, че изискването не задължава гражданите да декларират банковите си кредити. Получените или предоставените парични заеми се декларират в отделно приложение – Приложение № 11, което е неразделна част от образеца на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица.

Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите изтича на 3 май 2022 г. Дотогава трябва да се преведе и декларираният данък за довнасяне по годишните формуляри.  Всеки сам избира начина на деклариране, но най-лесно и бързо това става по електронен път чрез предварително попълнената от приходната агенция подоходна декларация. Електронната услуга е достъпна в Портала за е-услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Преди да потвърдят попълнената декларация е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо.

Персоналният код може да се получи безплатно от всеки офис на НАП. От началото на годината от НАП в Сливен са издадени 2766 персонални индивидуални кода, като от всички получените до момента в офиса близо 12 200 подоходни декларации, над 75 % са подадени електронно.

Освен електронно, декларациите могат да се подадат по пощата с обратна разписка, на място в някои пощенски станции, чрез пощенски оператор, както и в офисите за обслужване на клиенти на Агенцията.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук