Държавата възлага проучване колко и къде са туристите с поръчка за 420 хил. лв.

Министерството на туризма обяви обществена поръчка за маркетингово проучване на деветте туристически региона в страната на стойност 420 хил. лв. без ДДС. За поръчката днес пише вестник „Сега“.

Министър Николина Ангелкова тези дни вече обяви, че международната консултантска компания „Ърнст и Янг“ е готова с проучване и разработени модели за подкрепа на организирания туризъм, чрез който да бъде увеличен притокът на туристи в България. Сега се оказва, че страната се нуждае и от проучване на туристическия поток в отделните региони и анализи и прогнози за туристическото им развитие, както следва от публикацията за поръчката.

Със сумата от 429 166 лв. без ДДС участникът трябва да изпълни три дейности:
– да извърши маркетингови изследвания и да проучи туристическия поток във всеки от деветте района, както и да извърши анализи и прогнози за туристическото им развитие,
– да разработи маркетингови стратегии за деветте района и един общ комуникационен план с приложения за всеки район,
– да разработи критерии за подбор на специализирани борси, изложения и туристически събития и бизнес-срещи, както и форуми, в които да участват малките и средните предприятия в туризма и туристическите сдружения.

Поръчката не се разделя на обособени позиции, за да има сравнимост на данните, а целият договор да се управлява оптимално, се вижда от документацията.

Основно изискване към участниците е през последните три години да са изпълнили поне три услуги със сходен предмет и обем.

Оферти се подават до 9 август, а срокът на изпълнението – май 2021 г.

Районите, които ще се проучват, са Дунавски, Старопланински, Софийски, Тракийски, Долината на розите, Рило-Пирински, Родопски, Варненски черноморски и Бургаски черноморски.

Парите са от европрограмата „Повишаване на капацитета на малките и средните предприятия в сектор Туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на организации за управление на туристическите райони“ на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук