Едва 356 работници в Сливенско са одобрени да получат по 24 лв. компенсация на ден

67 заявления, по проект „Запази ме” на Агенцията по заетостта са подадени в бюрата по труда в Сливенска област до 17 декември. Те са за компенсирането на 356 работници по време на неплатен отпуск през месеците октомври и ноември 2020 г.

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме” в края на месец ноември. С тази мярка се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ (разрешаване на неплатен отпуск по искане на работника) след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни.

Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г. Работодателите са длъжни да запазят заетостта на работниците и служителите, за период, който е равен на този, през който са изплащани компенсации.

Компенсации се изплащат на работници и служители, осигурени в следните икономически дейности съгласно КИД-2008:

За периода от 29.10.2020 г. до 21.12.2020 г.: 56.3 Дейност на питейни заведения; 85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше; 85.5 Други образователни дейности; 79 Туристическа агентска и операторска дейност.

За периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.: 47 Търговия на дребно, ако търговският обект се намира на територията на търговски център (с изключение на дейностите с код 47.11; 47.2; 47.73; 47.74; 47.75; 47.76; 47.78); 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт; 56 Ресторантьорство; 59.14 Прожектиране на филми; 82.30 Организиране на конгреси и търговски изложения; 85.10 Предучилищно образование (частен сектор); 88.91 Дневни грижи за малки деца (частен сектор); 90.01 Изпълнителско изкуство (с изключение на театрите); 90.02 Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство; 90.04 Експлоатация на зали за представления; 91.02 Дейност на музеи; 92 Организиране на хазартни игри (в игр. зали и казина); 93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих; 96.04 Поддържане на добро физическо състояние; 95.29 Ремонт на други лични и домакински вещи*; 96.01 Пране и хим. чистене*; 96.02 Фризьорски и козметични услуги* (*ако обектът е в търговски център)

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук