Ето какви документи са нужни, за да получите 300 лв. за прасето си

Snout of a pig, macro, close up, shallow depth of field. Pig in a pen. Pig's Nose. close-up of pig snouts through a fence

Голяма част от стопаните заклаха доброволно своите своите прасета,както разпореди Министерството на земеделието, храните и горите. За да получат 300 лева помощ за почистване и дезинфекция на кочините, стопаните трябва да попълнят заявление по образец и констативен протокол. В заявлението всеки трябва да декларира, че е извършил доброволно клане, направил е почистване и дезинфекция. Тук трябва да се посочи наименованието и количество на закупените дезинфектант, освен това се изброяват закупени консумативи за дезинфекцията.

Освен това се поема ангажимент да не се населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията. Заявлението се подава в кметството на населеното място.

Констативният протокол за клането и за извършеното почистване и дезинфекция трябва да е издаден и подписан от кмета/кметския наместник с име/наименование и количество закупен дезинфектант и консумативи.

Подпомагането се отнася за стопаните, отглеждащи до 5 прасета за угояване разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба. Необходимо е също така да бъдат включени в списък, изготвен от кмета на населеното място, който е представен в Областната епизоотична комисия (ОЕК) и е заверен от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат.

Изплащането на еднократната помощ се извършва от ОДБХ в областта, в която се намира съответното населено място.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук