Жените в Сливенско живеят по-дълго от мъжете

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2020 – 2022 г. е 70.8 години, като спрямо предходния период (2019 – 2021 г.) тя намалява с 0.4 години. Това показват данни те на териториалното статистическо бюро. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-ниска от средната за страната – 71.9 години. Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете в област Сливен е 67.4 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока – 74.4. При мъжете равнището на показателя за област Сливен е по-ниско с 0.9 години от средното за страната, а при жените съответно с 1.4 години.

В периода между 2014 и 2022 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Сливен е намаляла с 1.7 години. При мъжете тя се е понижила с 1.2, a при жените – с 2.2 години.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук