Започва набирането на участници в Националния детски конкурс „Фолклорна огърлица“ 2024

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ФОЛКЛОРНА ОГЪРЛИЦА” ЗА ПЕВЦИ, ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ И ТАНЦЬОРИ ОТ 7 ДО 14 ГОДИНИ

ОРГАНИЗАТОРИ: Oбщина Котел и Читалище „Съгласие – Напредък 1870” гр. Котел
ЦЕЛ: Да се приобщят децата към съкровищницата на българския фолклор.
Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Право на участие имат деца до 14 години:
– индивидуални изпълнители /певци и инструменталисти/
– инструментални състави
– танцови състави
– вокални групи и хорови състави
– групи за детски изворен и обработен фолклор
Музикалният съпровод на участниците е по тяхно желание.
Организаторите имат възможност да осигурят музикален съпровод на акордеон /с предварителна заявка
и заплащане на място/.
Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес в срок до
22.04. 2024 г.
Редът за явяване се определя от организаторите.
Графикът се съставя предварително.
За деня и часа на Вашето явяване може да се уведомите 2 / два дни/ преди конкурса.
Пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.
Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на
участниците без да заплащат права и обезщетение.
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
27.04.2024 г. в залата на читалищен дом гр. Котел.
РЕГЛАМЕНТ:
1.Индивидуалните изпълнители /певци и инструменталисти/ участват с две изпълнения с общо
времетраене до 6 мин. Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде от
района от който е участника.
2. Инструменталните състави участват с две изпълнения с общо времетраене до10 мин.
3. Танцовите колективи участват с две изпълнения с общо времетраене до15 мин.
4. Вокалните групи и хорове представят две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.
5. Групите за детски изворен и обработен фолклор /ГДИОФ/ представят обичаи или фолклорни хора с
времетраене до 15 мин.- по избор.
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ: Класирането на участниците се извършва от жури в състав от
професионалисти – преподаватели и фолклористи.
Индивидуалните изпълнители ще бъдат разделени на две възрастови групи:
първа група до 10 години
втора група от 10 до 14 години
Ще бъдат раздадени:
– по една първа ,втора и трета награда за всяка категория и възрастова група
– специални и поощрителни награди.
ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:
Читалище „Съгласие – Напредък 1870”
пл.”Възраждане” 4
гр. Котел – 8970
или на email: rajchewa61@abv.bg или на raychevamariq@abv.bg
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
тел. 0876 100 764 /Мария Райчева/

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС
„ФОЛКЛОРНА ОГЪРЛИЦА” КОТЕЛ – 2024 г.

Индивидуални изпълнители
ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА ДАТА НА РАЖДАНЕ
……………………………………………………………………………/…………………………/
НАРОДНО ПЕЕНЕ, ИНСТРУМЕНТ – подчертай вярното
ЗАГЛАВИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВРЕМЕТРАЕНЕ
1.………………………………………………………………………………………………….……
2.………………………………………………………………………………………………………….
ПРЕДСТАВИТЕЛ СЪМ НА …………………………………………………………………………
ИМЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ…………………………………………………………………………
ТЕЛЕФОН И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
ЖЕЛАЯ ДА УЧАСТВАМ ОТ ………………ЧАСА.

ГРУПИ И СЪСТАВИ:
НАИМЕНОВАНИЕ:
.………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
ИЗПЪЛНЕНИЯ ВРЕМЕТРАЕНЕ
1.………………………………………………………………………………………………….……
2.…………………………………………………………………………………………………………….
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМЕ НА ……………………………………………………………………….
ИМЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ…………………………………………………………………………
ТЕЛЕФОН И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
ЖЕЛАЕМ ДА УЧАСТВАМЕ ОТ …………………ЧАСА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – 0876100764- /Мария Райчева/
ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ
гр. Котел 8970
пл.”Възраждане”№4
Читалище „Съгласие – Напредък 1870”
или на email: rajchewa61@abv.bg или на raychevamariq@abv.bg

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук