Заседава Постоянната комисия по заетост

Заседание на Постоянната комисия по заетост се проведе в областната администрация. На него бе предоставена информация за провелото се проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила, в което са били анкетирани 2 492 работодатели в страната. 81,4 от тях са посочили, че за тях е важно работниците и служителите им да притежават умения за самоконтрол и дисциплина. 46 на сто са заявили, че наетите лица трябва да имат знания и умения за въвеждането на нови технологии. 79,9 процента от анкетираните работодатели са заявили, че срещат затруднения при намиране на работна сила, като търсенето е насочено основно към работническите професии.

На заседанието бе приет състава на комисия, която ще разработи регионална програма за осигуряване на временна заетост. Това ще стане, след като областната и общинските администрации представят конкретни проектни предложения. Финансовият ресурс, определен от държавата за област Сливен, възлиза на 406 041 лева.

Заседанието ръководи зам.областният управител Димитринка Петкова. В него участваха директора на „Регионална служба по заетостта“-Бургас Пенка Кирилова, ръководители и експерти от Бюрото по труда, Инспекцията по труда, Социално подпомагане, РУО, представители на общините, синдикатите, работодателските организации.

Постоянната комисия по заетост е орган към Областния съвет за развитие.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук