Затворнички и служители в Сливенския затвор с дарение за Комплекса за социални услуги за деца и семейства

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Сливен получи дарение от затворничките и служителите в Женския затвор. На социалното заведение бяха дарени телевизор, хранителни продукти, чинии, чаши, храни за бебета и сумата от 240 лв, която е необходима за закупуването и поставянето на една врата в центъра. Повод за инициативата на жените е отминалия вече празник Осми март. Чрез нея лишените от свобода искат да покажат, че майките си остават майки, независимо от това дали се намират зад решетките, а желанието им да помогнат на децата не може да бъде спряно от високите огради на затвора. Лишените от свобода жени, заедно със Сийка Павлова, старши експерт-методолог в сливенския затвор предадоха лично дарението си на директора на комплекса Миглена Николова.

В Комплекса за социални услуги за деца и семейства се предоставят различни услуги , които имат за цел подкрепа на деца в риск и техните семейства. Той се състои от три основни звена: Център за обществена подкрепа с капацитет 64 места,  Звено „Майка и бебе” с капацитет – 8 места и Център за работа с деца на улицата с капацитет – 15 места.

Услуги, които се предоставят в Център за обществена подкрепа:

  • семейно консултиране и подкрепа – социални, психо-социални и психологически консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си; на децата да преодоляват проблемите си;
  • превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране – социална и психо-терапевтична работа с деца, жертви на насилие и техните семейства;
  • пренатална и постнатална грижа – социално консултиране по време на бременността и в след родовия период на майки в риск да изоставят децата си; консултации в сферата на репродуктивното здраве; контрацептивни методи; болести, предавани по полов път;
  • център “Спешен прием” – услуга с цел спешно извеждане на деца от ситуация на непосредствена опасност за физическото или психичното им здраве и осигуряване на тяхната закрила
  • ресурсно подпомагане на деца с увреждания – услугите са насочени към психо-социално консултиране и подкрепа за деца с увреждания и техните семейства.
  • деинституционализация и реинтеграция  – социална работа с деца , при които съществува възможност за връщане в семейна среда; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители – дете; подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията.
  • обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – подкрепа при напускане на институциите, поради навършване на възраст; работа с децата, които се подготвят за напускане на институциите, за тяхната подготовка за самостоятелен живот и социална интеграция – обучение в различни умения, включване в образователни и професионални курсове
  • обучение на кандидат – осиновители и приемни родители по одобрена от МТСП програма за обучение

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук