За единадесети пореден път отчитат спад на безработицата в Сливенско

През месец декември 2021 г. регистрираните безработни в бюрата по труда от Сливенска област за единадесети път през годината бележат спад спрямо предходния месец. В края на месеца те са 5285 и са със 168 души (3,1%) по-малко от безработните в края на ноември. Безработните през декември 2021 са по-малко с 2485 души (с 32%) в сравнение със същия месец на м.г., когато в условията на епидемичната обстановка безработните бяха достигнали 7770 души.

Равнището на регистрирана безработица е 6.8 % и в сравнение с ноември 2021 г. стойността на показателя спада с 0.2 п.п.

Намалението на броя на безработните за областта се дължи на спада в общините Сливен, Котел и Твърдица – съответно с 27 (1%), 113 (6%) и 38 (6%) души. Единствено в община Нова Загора има леко повишение – с 10 души (2%).

През декември 2021 г. най-много са безработните лица без квалификация – 75,8% или 4007, следвани от тези с основно и по-ниско образование – 69,0% или 3648, на трето място са продължително безработните – 35,6% или 1881 лица.

През м.декември 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 354 – със 74 повече от предходния месец. От тях 43 % са устроени в реалната икономика – 152 души. Нараснал е броят на започналите работа на субсидирани работни места спрямо включените през предходния месец – 202 лица (75 през м.ноември): 151 по програми (главно на разкритите за м.декемри работни места за аварийни дейности
по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица) и 1 по мерки, финансирани по реда на Закона за насърчаване на заетостта от държавния бюджет, а останалите 50 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, основно по стартиралата през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през декември са 89. Най-голям дял свободни работни места през този месец са заявени в Преработваща промишленост (48%); Образование (18%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Държавно управление (9%); Хуманно здравеопазване и социална работа (8%); Административни и спомагателни дейности (4%).

Най-много работни места са обявени за позициите: работник консервна фабрика, манипулант в промишлеността, общ работник, медицинска сестра, помощник възпитател, личен асистент, охранител, формовчик, лекар, кинезитерапевт и др.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук