Звената БДС ще съдействат на гражданите, които нямат валидни документи за самоличност, да гласуват на 11 юли

Звената „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Сливен ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание Служителите от звената „БДС“ в ОДМВР-Сливен и районните управления в Нова Загора, Твърдица и Котел ще работят на 10 юли от 08,30 до 17,30 часа и на 11 юли от 08,30 до 19,30 часа.

Предприети са действия с цел българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

В седмицата преди 11 юли 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, Областна дирекция на МВР Сливен е създава следната организация за работа:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече
заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено
удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност
(лична карта, личен/зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 09 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им
удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР и РУ до половин час преди приключване на работното време: За дните от 06 юли 2021 г. до 10 юли 2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 11 юли 2021 г. от 08,30 до 19,00. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 10.07.2021 г. (събота) и на 11.07.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на ОСДВР и ОДМВР.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрания, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската
администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 11 ЮЛИ
2021 Г.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук