Здравни, образователни и трудови медиатори от областта се обучаваха по проблеми, свързани с трафика на хора

27 здравни, образователни и трудови медиатори от област Сливен взеха
участие в обучение по проблемите свързани с трафика на хора. Тема на инициативата бе „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите”. Тя се проведе от  Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в
партньорство с Община Сливен и Международна организация по миграция (МОМ), Мисия в България,

Обучението беше открито от Пепа Чиликова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” наОбщина Сливен и председател на МКБТХ – Сливен, която постави акцент върху  мащабите на престъплението трафик на хора и ключовата роля на сътрудничество и координация на действията на всички институции, имащи отношение към проблема с цел по-добра превенция и противодействие, както и идентификация и закрила на жертвите.

Събитието се реализира в рамките на проект „Повишаване осведомеността на местните
общности в области със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от МОМ. Целта на проекта е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо
пространство (ЕИП).

В рамките на обучението участниците надградиха знанията и уменията си относно процеса на превенция на трафика на хора с основна стратегическа цел последваща превантивна работа сред местните общности. Получиха практическа информация относно легалните възможности за работа в Европейския съюз, с фокус стъпките за безопасна миграция и справедлив труд, рисковете от попадане в трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация. Постави се акцент и върху другите форми на
трафик като принудителни бракове, принудителна просия, принудителна престъпност, трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им и трафик с цел отнемане на органи телесни течности, тъкани и клетки.

По време на дискусиите се обсъдиха реални случаи от практиката, насочвайки вниманието върху начините за подаване на сигнали за потенциални жертви на трафик на хора.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук