Знаете ли, че … според закона трябва да подмените уредите за дялове разпределение у дома с дистанционни?

Знаете ли, че промени в Закона за енергетиката, влезли в сила на 12 март 2021 година, налагат всички новоремонтирани уреди по радиаторите и водомерите за топла вода да са с дистанционно отчитане?

Знаете ли, че новите уреди за дялово разпределение, които ще монтирате в дома си, трябва да са одобрени от фирмата за дялово разпределение?

Вече знаете!

„Важен елемент, който често се пропуска от хората е, че избират уреди, но не ги съгласуват с топлинния счетоводител, а това е изключително важно! Индивидуалните уреди за дялово разпределение в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда етажна собственост трябва да се одобрят или най-добре да се поръчат от индивидуалния топлинен счетоводител. Това е необходимо, защото уредите трябва да са съвместими със софтуера, който Вашият топлинен счетоводител използва, за да засича уредите“ обясни инж. Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикационните дружества в България.

От 1 януари 2027 година всички индивидуални уреди за дялово разпределнение в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда етажна собственост, е задължително да са с дистанционен отчет. Условието е описано в Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност.

„До крайния срок 1 януари 2027 година всички монтирани уреди, които не са с възможност за дистанционно очитане, трябва да бъдат подменени, или да се преустроят така, че да осигуряват възможност за дистанционно снемане на показанията“ обясни инж. Кремен Георгиев.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук