Извършва се оценка на проектните предложения от Сливен по програмата за саниране 

dav

Подадените от Община Сливен 81 проектни предложения по държавната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради са в етап на оценяване за административна допустимост и качество. Програмата се управлява от МРРБ и ще бъде финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.  Във връзка със зачестилите запитвания от граждани, Община Сливен съобщава, че по информация на министерството към момента няма окончателно класиране на проектните предложения.

Оценката и класирането на предложенията по процедурата се извършва от Комисия в МРРБ, определена с акт на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване – дирекция „Жилищна политика“. Редът и критериите за оценяване са съгласно т. 16 и т. 17 от Насоките за кандидатстване. Общинската администрация уведомява своевременно сдруженията на собствениците за постъпили от оценителната комисия въпроси или забележки по документите. Ще бъдат уведомени и за резултатите от класирането.

Финалните резултати ще бъдат публикувани и в сайта на Общината.

Няколко месеца преди откриването на процедурата Община Сливен проведе активна разяснителна кампания сред гражданите. По инициатива на кмета Стефан Радев и с решение на Общинския съвет от местния бюджет бе осигурена финансова подкрепа за сдруженията на обща стойност 1 млн. лева. Благодарение на това и на съдействието от администрацията сдруженията на собствениците успяха в необходимия срок да възложат задължителните обследвания на блоковете и изготвянето на техническата документация. Екип от компетентни общински експерти подаде проектните предложения в системата ИСУН 2020.  За всяко предложение бе издаден входящ номер, който бе изпратен от екипа до сдружението, на посочената от него електронна поща.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук