Икономузей-културното наследство като ресурс за активиране на младите хора в Котел

Нова проява на културно творчество и културно предприемачество –
Икономузей ще бъде създадена с реализиране на проекта „Активиране на
младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“,
подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г.

Община Котел ще изпълнява проекта в партньорство със сдружение „Център за
интерпретиране на наследството“ и Кралското норвежко общество за развитие.
Заедно организациите планират да превърнат културата и културното
наследство в ресурс за активиране на младите хора от етническите общности
(българи, роми, каракачани и турци) за иновативно предприемачество.
Икономузей е нов бизнес формат, заимстван от Норвежкия партньор,
реализирал 13 Икономузея в Норвегия. Форматът е базиран върху
нематериалното културно наследство и занаяти на четирите етнически
общности, позволяващ им да практикуват културни традиции по икономически
жизнен и устойчив начин.

В рамките на проекта ще бъдат обучени 16 представители на местните етноси и
20 човека от експертния персонал на бенефициента в предприемачество в
културните индустрии и качествено интерпретиране на наследството, по
критерии и стандарти, приети от международната общност, в унисон с
документи на ЮНЕСКО, ИКОМОС, конвенциите ФАРО на ЕК и др., и в
усвояване на техники за привличане на публики, според разработен по проекта
план.

В рамките на Икономузей ще бъде създадена и реализирана нова културна
проява, „Визия и звук“, като пилотна сценична, доброволна самодейна изява
извън театъра, свързана с пресъздаване на културната традиция/ритуал
Гергьовден, празнуван от всички етнически общности. Тя ще бъде осъществена
чрез техниките на живото интерпретиране и представена по време на фестивала
„Етноси, багри и котленски килим“, провеждан в местността „Изворите“ край
Котел.

Норвежкият партньор ще се включи с методология и обучение за изграждане на
Икономузея, консултиране по изграждането му, участие в проявата „Визия и
звук“, с представяне на норвежки Икономузей и образци от членовете му. Ще
бъде създаден кът на Икономузей в гр. Котел.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук