Инвеститори искат да купят 15 дка от бившите военни казарми по бул. „Бургаско шосе“

Инвеститори искат да купят 15 дка от бившите военни казарми по бул. „Бургаско шосе“. Разпоредителна сделка, касаеща продажбата на имот – общинска частна собственост от около 15 декара, е сред предложенията, които ще разгледа Общински съвет Сливен на предстоящото си заседание в четвъртък.

Председателят на месния парламент Димитър Митев конкретизира, че става въпрос за имот, който включва и няколко сгради в района на бившите военни казарми по бул. „Бургаско шосе“. Продажбата ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. В тази връзка той посочи, че вече има проявен инвеститорски интерес към тръжната процедура. В общинска администрация е постъпило инвестиционно намерение от „Бошнаков“ ЕООД за закупуване на имота.

„Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота, чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от задължението да плаща данъци за имота. Едновременно с това, една предстояща продажба ще осигури и приходи в общинския бюджет”, коментира Митев.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук