Инж. Кремен Георгиев, председател на АТДБ: Топлофикациите инвестират в зеленото бъдеще на енергетиката

Инж. Георгиев, бихте ли ни казали няколко думи за работата на АТДБ?
-Асоциация на топлофикационните дружества в България е сдружение с нестопанска
цел. Представляваме интересите на 10 български топлофикации. С дейността си помагаме в справянето със сложни екологични, икономически и социални
предизвикателства. Още от създаването си заедно си поставихме за цел да допринесем за развитието на енергетиката в страната в унисон с европейските закони и усилия. През годините АТДБ обединява, подкрепя, изразява, защитава и отстоява общите интереси на своите членове, както и съдейства за запазването и развитието на топлофикационния сектор в България посредством диалог с българския парламент, органите на централната и местната власт и други български и европейски организации.

Каква е ролята на АТДБ в процеса на енергийна трансформация?
-Първо трябва да се обърне сериозно внимание върху последиците от войната в
Украйна и задълбочаването на енергийната криза. Планираните реформи и поетите
ангажименти за намаляване на въглеродните емисии, определени с Европейския зелен
пакт, не трябва да остават на заден план. Темата със „Зелена сделка“ е специфична,
твърде експертна и за съжаление непопулярна в обществото. Ние като Асоциация осъзнаваме важността на постоянния диалог между публичния и частния сектор и се стремим да бъдем активни участници в него. Нееднократно сме заявявали готовност да участваме в целия процес по осъществяването на плавен и справедлив преход чрез нашата експертна оценка, становища и конкретни предложения. Считаме, че за постигане на целите на Европейския пакт, заложени до 2030 г, е необходимо на първо място запазване на базовите мощности в страната. Благодарение на тях България ще гарантира енергийната си стабилност и независимост. Всяка централа трябва да се трансформира по начин, отговарящ на европейските изисквания, а именно намаляване на емисиите и производство на чиста енергия. За нас тази цел е постижима само с реализирането на плавен и справедлив преход. Той трябва да се осъществи чрез поетапна замяна на въглищата с по-екологични горива като природен газ.

В каква посока виждате развитието на енергийния сектор в следващите няколко години?
-В последните месеци българската, европейската и световната енергетика изживява
сериозен стрес-тест. Енергийните трусове, на които ставаме свидетели, поставят с нова сила дебата за бъдещето на един от най-важните сектори, част от икономиката на
страната. В краткосрочен план са необходими конкретни мерки за гарантиране доставките на горива за топлофикациите, за да могат те да осигурят надеждно и сигурно отопление за идната зима. Необходима е помощ за самите дружества, защото се намират в изключително трудно положение. Всяка една топлофикациия натрупа огромни задължения вследствие на високите цени на природния газ и емисиите. В дългосрочен план целият сектор има нужда от конкретни реформи, за да се постигнат амбициозните цели на Европа за нисковъглеродно производство на енергия. Едно от нещата, които могат да помогнат за задържане на цената на природния газ, е
завършването на газовата връзка с Гърция. Тя ще позволи да се получават по-големи
доставки на по-евтиния азерски газ. Трябва да се търсят повече възможности за доставки. Военният конфликт в Украйна ясно показа на всички страни, че зависимостта само от един източник не е добро решение.

Също така считам, че трябва да се помисли за възможност за по-голям износ на
електроенергия чрез свързваща инфраструктура. В тази сложна обстановка на
икономическа и енергийна криза трябва да запазим и местния ресурс – въглищата,
особено след като Европейският съюз временно се върне към твърдите изкопаеми
горива при производството на електроенергия.

Ние като Асоциация препотвърждаваме ангажимента си към зеленото енергийно
бъдеще на България, напълно съобразено с ангажиментите по Зелената сделка. Трябва
да работим за това България да бъде незаобиколим фактор на енергийния пазар. За
целта трябва да се работи за изграждане на газопреносна мрежа с възможност за
пренос на декарбонизирани газове, например водород. Основен приоритет трябва да
остане запазването на стабилността на енергийната система.

-Готов ли е бизнесът да инвестира в нови технологии и зелени горива?
-Да, много предприятия вече започнаха своята трансформация. Определени
топлофикации, работещи с въглища, инвестираха в газови когенератори. Визирам
централите в Перник и Русе, където след две години усилен труд, скоро новите
мощности ще започнат да произвеждат целогодишно енергия от газ. На този етап
въглищата и в двете дружества ще се използват само по време на отоплителния сезон.

-Колко ще ни струва отоплението тази зима, инж. Георгиев?
– На 1 юли КЕВР взе окончателно решение за цената на топлинната енергия. Считам, че Регулаторът взе балансирано решение. Имайки предвид намалената ставка на ДДС,
средното увеличение за страната става по-малко от 20%. Уверявам Ви, че в тази сложна икономическа обстановка нито една топлофикация не иска да натоварва допълнително клиентите с високи сметки за парно и топла вода, но основата на проблема е много далеч от нашите ширини. Както нееднократно посочвах в редица интервюта, основните причини за увеличението на парното е драстичният скок на цените на природния газ и въглеродните емисии. Тези разходи имат най-голямо влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна посочените два
компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на
топлинна енергия.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук