Инж. Павлин Костов: В ТЕЦ Сливен не горим просто боклуци, оползотворяваме висококалорично модифицирано гориво (RDF)

„В ТЕЦ Сливен не се горят просто боклуци, тук чрез екологична технология оползотворяваме висококалорично модифицирано гориво (RDF)“, това заяви в интервю за Slivenpost.bg инж. Павлин Костов- ръководител на сливенската „Топлофикация“. Повод за коментара са страховете на жителите на Сливен, че горенето на отпадъци в централата замърсява въздуха на града.

По думите му, оползотворяването на RDF е най-разпространената технология за третиране на отпадъци в световен мащаб. Вече в много страни благодарение на нея е прекратена практиката на депонирането и отпадъците се използват като алтернативно гориво. В България обаче всеки ден големи количества битови и промишлени отпадъци се депонират в сметищата.

„Най-важното и основно е, че технологията е екологична, процесът е затворен. Отделянето на вредни емисии е сведено до минимум. Отпадъците се третират съвместно с традиционни горива в пещите, при което настъпва едновременно извличане на енергия и безотпадно и окончателно унищожаване на отпадъка. Нашите съоръжения напълно отговарят на изискванията на европейските директиви и българското законодателство. Същите се експлоатират при изпълнение условията на издадените от МОСВ комплексни разрешителни“, допълни той.

Още за предимствата от оползотворяването на RDF, както и за самата технология за получаване на модифицираното гориво вижте в цялото интервю с инж. Павлин Костов.

Инж. Костов, как преминава процесът на оползотворяване на модифицирано гориво от RDF?

Неопасните горими отпадъци се третират в предкамерната скарна пещ, като получените димни газове се подават чрез димоход към енергийния котел.Тази технология е претърпяла интензивно развитие през годините и е най-наложената за извършване на подобен тип дейност. Днес тя е високо-технологичен процес с усъвършенствана система за контрол, приложима за оползотворяване на висококалорично модифицирано гориво (RDF).

Тя е най-разпространената технология за третиране на отпадъци в световен мащаб. Повече от 300 инсталации са пуснати в експлоатация само в Европа. Поне толкова работят в Азия и повече от 80 са в процес на експлоатация в Северна Америка. Технологията е високо развита и с доказани качества за оползотворяване на модифицирано гориво от RDF.

Най-важното и основно е, че технологията е екологична, процесът е затворен. Отделянето на вредни емисии е сведено до минимум. Процесът на обработка и превоз се следи стриктно и е съобразен с всички изисквания на Европейския съюз.

Оползотворяването на RDF в качеството на енергиен ресурс е добре разработена и успешно развиваща се практика в големите индустриални държави. Отпадъците се третират съвместно с традиционни горива в пещите, при което настъпва едновременно извличане на енергия и безотпадно и окончателно унищожаване на отпадъка.

Тук искам да отбележа, че нашите съоръжения напълно отговарят на изискванията на европейските директиви и българското законодателство. Същите се експлоатират при изпълнение условията на издадените от МОСВ комплексни разрешителни. Както и ясно да подчертая, че при нас не се горят просто боклуци.

Какви цели реализирате чрез тази технология?

Националните цели на страната за управление на отпадъците, а именно намаляване на тяхното количество, подлежащо на депониране. Оползотворяването се извършва по закрит способ, преминавайки през етапите ферментация, зреене и рафиниране до получаване на полезен продукт – компост.

Самото РДФ гориво много ефективно се използва в топлофикационните централи като алтернативно гориво. Отделно ние разширяваме нашия енергиен микс, за да бъдем енергийно по-независими и поради факта, че RDF горивото не съдържа никакви органични примеси, подобряваме въздуха в цялата област. Оползотворяването на RDF емитира по-малко замърсители във въздуха, поради значителното намаляване съдържанието на тежки метали и токсични/канцерогенни съединения, постигнато чрез предварително отделяне на определен тип отпадъци.

Трябва да се прекрати практиката на депонирането. В редица европейски страни то е сведено до нула и отпадъците се използват като алтернативно гориво. Столицата на Австрия, Виена, е един от примерите, как цял град усвоява нерециклируемите си отпадъците за отопление. В България всеки ден големи количества битови и промишлени отпадъци се депонират в сметищата. Междувременно, градовете продължават да се разширяват и често претоварват местните системи за управление на отпадъците. За съжаление тази практика е обичайна за България към момента.

Ползите от полученото модифицирано гориво от RDF, с което ние разнообразяваме енергийния ни микс, се мултиплицират – не се замърсява околната среда чрез депониране, намаляват се вредните въглеродни емисии в атмосферата чрез използването на отпадъците като заместител на класическите изкопаеми горива, които са изчерпаем ресурс. Оползотворяването на RDF е и важна част от кръговата икономика на страната ни.

Депонирането оказва ли влияние върху такса смет в общините?

Да, разбира се. Таксата за битови отпадъци засяга всяко домакинство. Таксата за депониране на отпадъци се отрази върху такса смет.

Чрез оползотворяването на RDF се прекратява на практиката депонирането, на което в ЕС не гледат с добро око. Убеден съм, че ще успеем и да помогнем на града ни в решаването на проблема с депонирането на отпадъци, чрез RDF.

Знаете ли, че дори в много европейски страни съществува тотална забрана за депониране на отпадъци. Нашата държава също върви в тази посока. Очакваме в близките години депонирането да бъде забранено и при нас. Това е една от причините все повече да се търсят по-отговорни и природосъобразни решения за управление на отпадъците си.

Как се извършва контролът на количеството RDF и изпуснатите емисии?

Количеството РДФ, което оползотворяваме се следи от специално монтирани уреди за измерване на температурата. Всички вредни вещества изгарят при температура от 850°С. В нашия случай, при намаляне на температурата под 900°С, автоматично се включват дизелови горелки в скарната предкамера, където става изгарянето на РДФ горивото.

Други съоръжения за контрол на емисиите имате ли?

Имаме изградена газооочистваща инсталация и електрофилтри, които улавят вредните димни газове и прах. Те чистят почти всички фини прахови частици /98%/.

Какви са последните новости, които искате да въведете в технологичната работа на Топлофикацията?

Предвиждаме въвеждане в експлоатация на линии за директно изгаряне на биомаса към два от нашите котела. Внесли сме инвестиционно намерение за внедряване на биомаса в производствената ни дейност. Спряхме се на биомасата, защото е екологична суровина, която има висока енергийна ефективност и ниска цена на експлоатация.

Технологията на биомасата е много развита и приложима както за малки топлофикации, така и за големите. Това е така, защото при централното отопление топлината може да се осигури от различни централни източници, което позволява да се избере икономически най-изгодният източник за отопление за конкретното населено място. Биомасата се използва като алтернативен източник, който е и възобновяем. В цяла Европа централите, които оползотворяват биомаса и RDF за производството на топлинна енергия са по-чисти и зелени.

Като казахте централно отопление, нека поговорим и за него. Излезе статистика на Евростат, която показва, че една трета от българите нямат пари за отопление.

Запознах се със статистиката, което е наистина много неприятен факт. Централното отопление от години си е останал икономически най-изгодният източник за отопление и доста хора го избират. Както казах вече топлината може да се осигури от различни централни източници. Всяка топлофикация сама избира най-изгодните и променя енергийния си микс, за да остави непроменени цените за услугите, които предлага. Отделно централното отопление е и много екологично, защото топлофикационните дружества си имат очиствателни станции, които не допускат изпускането на вредни емисии във въздуха.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук