Какво ще решават общинските съветници утре ?

Дневният ред на редовната сесия на Общински съвет Сливен, която ще се проведе утре, включва 28 точки. Ще има и една допълнителна точка за гласуване, свързана с отдаване под наем на полски пътища, заяви председателят на местния парламент Димитър Митев.

Сред по-важните точки на предстоящото заседание е изменението на бюджета на общината. По думите на председателя на Комисията по финанси, бюджет, икономическо развитие Георги Стоянов една от причините е свързана с промяната в Закона за местните данъци и такси, който касае основно лицата, декларирали повече от едно основно жилище. При тях ще има преизчисляване на облога и данъкът ще се дължи в пълен размер за всяко от жилищата. В този случай се очаква увеличение на планираните в бюджета на общината приходи. Други няколко причини са свързани с разходи за ремонт на гробищни паркове в по-малките населени места в общината, изплащане на субсидии и др.

Общинските съветници ще гласуват и промяна на характера на собствеността на 300 декара в землището на летище „Бършен“.

На утрешната сесия ще бъде разгледан отчетът за 2018 г. на Програмата за опазване на околната среда на Общината.

Друга точка от дневния ред касае задействането на процедура, да бъде продължен срокът за безвъзмездното управление на крепостта „Туида“ от Община Сливен.

Ще бъде гласувано и предложението пътищата от републиканската пътна мрежа, преминаващи през град Сливен да станат общински. Бул. „Панайот Хитов“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Макгахан“ и ул. „Генерал Скобелев“ са части от републиканската пътна мрежа. По думите на Димитър Митев промяната се налага заради намерението на Община Сливен да изгради велоалеи в тези участъци и подобряване организацията на движението.

В дневния ред са включени още разпореждане с общинска собственост, промяна, одобрение и съгласуване на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи на граждани.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук