Как ще работи сектор БДС преди и в изборния ден

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

Работно време на звената БДС в ОДМВР-Сливен, РУ-Нова Загора, РУ-Котел, РУ-Твърдица:
На 28.10.2023г. /събота/ от 08:30 часа до 17:30 часа / Гражданите подават искане до 17:00 часа/
На 29.10.2023г. /неделя/от 08:30 часа до 19:30 часа / Гражданите подават искане до 19:00 часа/

В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински
съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които
нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или
личен/зелен паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл
срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.
Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече
заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено
удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност
(лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 27
октомври 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им
удостоверение, с което да гласуват.
За издаване на удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ – в периода
от 24 до 28 октомври от 8.30 до 17.00 часа и на 29 октомври от 8.30 до 19.00 часа. В
случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се
издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва
периодът на 28.10.2023 г. (събота) и на 29.10.2023 г. (неделя). Информация за работното
време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява
административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност, и на
интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в
изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление
за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на
лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и
ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове
(05.11.2023 г.) ще бъдат издавани нови удостоверения от 31.10.2023 г. съгласно описания
по-горе начин и време.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската
администрация.
Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и
е валидно за изборния ден – 29 октомври 2023 г.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук