Как ще работят звената „БДС“ в дните преди и по време на изборите на 21 ноември

Служителите от звената „БДС“ в ОДМВР-Сливен и районните управления в Нова
Загора, Твърдица и Котел ще работят на 20 ноември от 08,30 до 17,30 часа и на 21 ноември от 08,30 до 19,30 часа. Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 14.11.2021 Г.,
СА НЕВАЛИДНИ.

В седмицата преди 21 ноември 2021 г., когато ще се проведат изборите за
президент и вицепрезидент на Република България, е създадена необходимата
организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не
притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са
изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност
да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е
създала следната организация за работа:
В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече
заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде
издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за
самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок
на валидност;

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на
19 ноември 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им
удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при
СДВР/ОДМВР за дните от 16 ноември 2021 г. до 20 ноември 2021 г. от 08.30 ч.
до 17.00 ч. и на 21 ноември 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното
време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в
рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва
периодът на 20.11.2021 г. (събота) и на 21.11.2021 г. (неделя). Информация за
работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в
които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на
документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас
в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, се издават
само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване
на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и
ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
За периода от 16.11.2021 г. до 21.11.2021 г. вкл. ще се издават нови удостоверения.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от
общинската администрация.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН
21 НОЕМВРИ 2021 Г.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук