Константин Янев: Ще работя за подобряване на образователната инфраструктура в региона

Константин Янев е учител по математика и информатика. Приема поканата на
Стефан Радев да се включи в силната листа на ГЕРБ в Сливен. Може да го
подкрепите като гласувате с номер 7 в бюлетината и преференция 133.

Въпрос: Кои са основните причини да се кандидатирате за общински
съветник от ГЕРБ Сливен ?
Константин Янев: Една от основните причини за моето решение е сериозната
ангажираност на кмета Стефан Радев към проблемите в общината. Освен това
смятам, че с моя опит и знания мога да бъда полезен и искам да дам своя
принос в сферата на образованието. Като млад човек не бих искал да стоя
безучастно и настрани, след като мога да вложа сили и енергия за
решаването на определени въпроси в тази сфера. Надявам се и да помогна
за вдигането на оборотите и вливането на нова енергия в администрацията.

Въпрос: Кои качества, придобити от ежедневната работа с подрастващите ще
ви помогнат да бъдете полезен в Общинския съвет?
Константин Янев: Работата с младите хора ме научи да разбирам техните
проблеми и лесно да намирам общ език с тях.  Когато някой познава
същността на младежките проблеми и е от другата страна като
преподавател, той много по-лесно и бързо може да предложи изход от
определена ситуация, подреждане на приоритетите и да предложи максимално
ползотворни решения. Това е на принципно ниво. Чисто практически ще
работя за подобряване на образователната инфраструктура в региона. Това
е фундамент не просто за оцеляването, но и за развитието на Сливен. В
програмата ни е залегнало провеждането на консултации и индивидуални
занимания по професия или част от професия с лица, навършили 16 години,
отпаднали от училище. Ще работим за валидирането на резултати от
неформалното обучение и признаване на професия или част от професия.
Кариерното ориентиране и осигуряването на пробно стажуване са важни
теми, по които също трябва да работим. Разбира се – приоритет остава и
развитието на дуалната система за обучение.

Въпрос: Най-вероятно ще насочите усилията си към сферата на
образованието, но кои са другите области, в които имате интерес и
желание да работите?
Константин Янев: Наред с темата образование, искам да бъда полезен в
процеса на подобряване на градската среда. През последните години беше
направено много, а в следващите  трябва да се надгражда постигнатото и
да се работи по редица проекти в града и малките населени места. Всички
села в общината вече имат шанс за финансиране по селската програма и да
помогнат за подобряване на средата с участието им в Местните инициативни
групи. В града също се предвижда да бъдат реализирани проекти по модела
на трите благоустроени терена в кварталите „Българка“, „Дружба“ и „Сини
камъни“.

Въпрос: Как оценявате управлението на Стефан Радев като кмет на Сливен?
Константин Янев: Стефан Радев е отличен специалист в областта на
финансите, благодарение на когото общината беше спасена от тежкото
финансово състояние, в което беше преди осем години. Това е много важно,
за да могат да се изпълнят исканите от цялото общество промени. И те
започнаха. Той е далновиден управленец, с визия за години напред,
толерантна и диалогична личност. Благодарение на личните му качества сме
единствената община в България, при която всички населени места, без
изключение,  бяха включени в местните инициативни групи /МИГ/. Това е
голям успех и истински шанс да се възползваме от финансиране, което не
достигаше до нас, защото не сме селска община.

Въпрос: Защо образованието е от ключово значение за развитието на
Сливен?
Константин Янев: Образованието по принцип е основа за по-добро бъдеще и
развитие. Образованият човек има редица възможности за реализация и
по-добро заплащане, каквото всеки очаква за труда си. В все повече се
увеличава нуждата от специалисти с образование във всяка сфера на живота
– лекари, инженери и други специалности. Сливен не прави изключение от
общата картина за страната и ще работя това да се промени.

Въпрос: Какви са основните ви послания към хората, когато се срещате с
тях по време на кампанията?
Константин Янев: Призовавам хората да направят своя информиран избор, да
направят сравнение какво беше състоянието на общината преди осем години
и какво е сега. Да не вярват на празни обещания. Всеки може да има
емоционален поглед към управлението на Сливен, но дори бегло сравнение
между програмите на кандидатите (или тези, които изобщо излязоха с
програми) показва разликата. Ние работихме много върху това не просто да
предложим важни неща, но и да са изпълними. А през цялото време се
вслушваме и в гражданите.

Въпрос: Защо да гласуваме за Стефан Радев и листата с кандидати за
общински съветници от ГЕРБ-Сливен?
Константин Янев: При Стефан Радев и нашия екип липсва популизъм.
Единствено ние имаме ясна визия, експертиза и опит. Хората трябва да ни
подкрепят на 29 октомври, за да продължим да променяме Сливен към
по-добро.

За Стефан Радев и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ-Сливен,
гласувайте с номер 7 в бюлетината. Преференцията за Константин Янев е
133.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук