Кръгла маса „Наследството на Сливен-пленяващо и многолико“ ще се проведе на 22 април

Кръгла маса на тема: „Наследството на Сливен-пленяващо и многолико“ ще се проведе на 22 април от 10.00 ч. във фоайето на зала „Сливен“. Събитието е в рамките на проект BGCULTURE-1.001-0013-C01 (административен договор № РА14-Р1-1.1-РД- от 21.06.2022 г.) „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“ по Програма РЗ14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, резултат 1 „Подобряване управлението на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

ПРОГРАМА

10.00 ч. – Откриване

10.10 ч. – Дора Чанева – експерт в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ на Община Сливен и ръководител на проекта

10.20 ч. – Теодора Недялкова – уредник в Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“

– Сливен – „Археологическото наследство на Сливен – непознато и вълнуващо“;

10.30 ч. – Виктория Михнева – уредник в Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“

– Сливен – „Обектите на Регионален исторически музей – Сливен“;

10.40 ч. – Каролин Капитанова – уредник в Художествена галерия „Димитър Добрович“ –

Сливен – „По следите на Сирак Скитник – житейска съдба и творчески проявления“

10.50 ч. – Мая Иванова – ръководител на крепост „Туида“ – Сливен – „Живата история – начин

за валоризация на културното наследство“;

11.00 ч. – Тони Димитрова – завеждащ филиал Музей на текстилната индустрия – „Текстилното

индустриално културно наследство на Сливен“

11.10 ч. – Дискусия

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук