Ликвидацията на ТУБ болница се очаква да приключи в началото на 2019 г.

Ликвидационната процедура на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести в Сливен /ТУБ болница/ се очаква да бъде финализирана в началото на 2019 г., това съобщи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

С решение от 2010 година на едноличния собственик на капитала на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен” ЕООД , дружеството е прекратено чрез ликвидация.

Определени са трима ликвидатори – д-р Митко Баев (освободен и заменен от д-р Георги Георгиев), Милена Мангинова и Веселка Цонева, което е в съответствие с тогава действащата разпоредба на чл.55, ал.3 (отм.) от Закона за лечебните заведения. До крайния срок, определен за приключване на ликвидацията – април 2012г., не са изпълнени задълженията на ликвидаторите. За целия период, от откриване на процедурата по ликвидация, тези ликвидатори системно не са изпълнявали задълженията си по договора, без да са посочени обективни причини за това, въпреки многократното им сезиране от страна на Министерство на здравеопазването. Разпоредбата на чл.55, ал.1 (отм.) от Закона за лечебните заведения не позволяваше срокът на ликвидацията да бъде отново удължаван, като максималния срок беше 18 месеца. След отмяната на тази разпоредба (ДВ, бр. 72 от 2015 г.), горепосочените лица са освободени като ликвидатори, броят им е редуциран от трима на един и за ликвидатор е определен Мариян Момиров, като срокът на ликвидацията е удължен.

Настоящият ликвидатор на дружеството е установил, че счетоводната и друга документация е оставена на територията на болничния комплекс и същата е разграбена. Дружеството е без свободни парични средства, което затруднява процеса на приключване на ликвидацията.

Към настоящия момент Министерство на здравеопазването е предприело действия по удължаване срока на ликвидационната процедура и е осигурило финансиране за необходимите действия за довършването й, като очакванията са процедурата да бъде финализирана в началото на 2019 г.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук