Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен работи превантивно с жени лишени от свoбода

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) Сливен в партньорство с
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Затвора Сливен продължават съвместната инициатива за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация. В рамките на партньорската дейност на 30 и 31 май 2022 г. ще бъдат обхванaти 70 жени лишени от свобода в Затвора Сливен, включително и от Затворническите общежития от открит тип (ЗООТ) „Сливен” и „Рамануша”.
Основна стратегическа цел на инициативата е подпомагане процеса на успешна
социална реинтеграция на жените след изтърпяване на присъдата и напускане на затвора, чрез предоставяне на информация за престъплението трафик на хора, най-честите методи на въвличане и начините за предпазване от попадане в сексуална експлоатация и насилствена проституция.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук