Местната комисия за борба с трафика на хора обучи полицаи и социални работници

Специализирано обучение за полицаи и социални работници беше проведено от Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен. В обучението се включиха  полицаи от сектори Охранителна и Криминална полиция на ОД МВР – Сливен, социални работници и членове на МКБТХ – Сливен. То беше на тема „Национален механизъм за насочване на жертви на трафик на хора и ролята на служителите в идентификацията и подкрепата на жертвите”, с лектор Анна Николова – председател на Фондация „SOS семейства в риск”, гр. Варна и управител на Приют за временно настаняване за жертви на трафика на хора, гр. Варна.

Обучението се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ)
Сливен, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и
финансовата подкрепа на Фондация „Ханс Зайдел”.

Основната цел на  е да се постигне по-добра и ефективна
координация между специалистите въвлечени в процеса от идентификация, през
закрила и насочване до последваща реинтеграция и мониторинг на случаите, съгласно
Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН),
като рамка за сътрудничество и отговорност на всички заинтересовани страни за
спазването на човешките права на жертвите на трафик и предоставянето на ефективна грижа на пострадалите.

В рамките на обучението бяха представени целите, основните принципи и
стандартните оперативни процедури заложени в НМН, ролята на полицейските
служители и социалните работници в идентификацията, оценката на риска и
насочването на жертви на трафик, като се акцентира върху подхода и отношението
към жертвите в този процес.

Изключително важна част в специализираното обучение беше работата в групи по
конкретни казуси, в които активно участие взеха членовете на МКБТХ – Сливен от
Районна прокуратура – Сливен, ТС „БОП” – Сливен, Ямбол, ОД МВР – Сливен и
отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен.

В отделни сесии бяха разгледани услугите за жертви на трафик на хора, подкрепата
на жертвите на трафик в наказателното производство и процеса на реинтеграция и
последващото проследяване на случаи.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук