Местният парламент ще гласува утре Програмата за управление на Община Сливен

45 точки ще разгледа утре Общинският съвет в Сливен на редовната си сесия, една от тяхе допълнителна и касае определяне на представител на Община Сливен за участие в Регионалната асоциация на общини „Тракия“, учредена за сътрудничество, обща икономическа политика, планирането на региона и евроинтеграция, както и приемане на Програмите за управление на Общината, мандат 2019-2023 и за развитие на туризма за 2020 година.

На утрешната сесия предстои да бъдат гласувани още културният календар на общината, Програмата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023 г., даването на съгласие Общината да участва с проекти по европейски програми, а също и  Отчета за дейността на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2019 г.

Общинските съветници ще разгледат и гласуват още разпоредителни сделки с общинско имущество, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на собственост и отпускане на финансови помощи на граждани.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук