Министър Вътев: Възстановяването на напояването в България е приоритет на МЗХ

Възстановяването на напояването в България е приоритет на Министерството на земеделието и храните. Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на първия Консултативен съвет по хидромелиорации и поливно земеделие днес в МЗХ. В заседанието участваха заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева.

Поземлените отношения и хидромелиорациите са базата, на която се развива земеделието. В миналото сме имали най-добрата напоителна система на най-високо световно ниво, посочи министър Вътев.

Той информира още, че екипът на МЗХ е в диалог с представители на Министерството на околната среда и водите и се работи за облекчаване на сегашния разрешителен режим за използване на сондажи от страна на земеделските производители.

Министър Вътев съобщи, че вече са открити 10 строителни площадки от общо 24 проекта на „Напоителни системи“ за възстановяване на поливните съоръжения. Проектите са финансирани по мярка 4.3 “Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство” от ПРСР 2014-2020 г.

Министърът каза също, че предстои в министерството да бъде създадена дирекция „Хидромелиорации“.

Заместник-министър Тошев заяви, че процесите по възстановяване на напояването ще бъдат дълготрайни с положителни последици за българското земеделие.

„Поздравявам министерството, че тръгна по пътя на разговора относно напояването в България“, заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

Браншовите организации предложиха да участват активно в бъдещия дебат за цената на водата за напояване.

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха още възможностите за развитие на инфраструктурата чрез концесии и публично-частни партньорства.

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева посочи, че за първи път в историята на напояването се организира този съвет и се обръща сериозно внимание на напояването. „Това е абсолютно необходимо, ако искаме да имаме устойчиво и конкурентоспособно земеделие”, каза Динева. Тя допълни, че е важно да се инвестира не само в съоръженията за напояване, а и в инфраструктурата за предпазване от вредното въздействие на водите.

Председателят на Национален съюз на водоползвателите Руси Николов заяви, че създаденият Консултативен съвет е изключително продуктивен формат, който демонстрира амбицията на МЗХ да намери цялостно решение на проблемите, свързани с поливното земеделие. „Започва се от развитието на научния потенциал, минава се през целеви инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, предвижда се осигуряването на вода за напояване на цена, субсидирана от държавата като услуга от общ икономически интерес, създаването на условия за сдружаване на земеделските производители и възможността да планират единно своите селскостопански дейности”, коментира Николов.

В състава на Консултативния съвет са включени и представители на Българска аграрна камара, Българска асоциация на собствениците на земеделска земя, Национална асоциация на картофопроизводителите, Българска оризова асоциация, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, Българска асоциация Биопродукти, Асоциация на земеделските производители в България.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук