Минчо Афузов: Работихме прозрачно, интензивно и в интерес на хората

Областният управител Минчо Афузов направи отчет за работата си през втория си мандат на пресконференция пред сливенските медии днес. Той встъпи в длъжност в началото на месец август 2022 г., заедно с неговия заместник Антоний Андонов. Същият управленски екип бе начело на Областна администрация Сливен от май 2021 до февруари 2022 г.

„През цялото време работата ни е била ориентирана в посока интересите на гражданите на Сливен и областта, и с колегата Антоний Андонов се постарахме да бъдем максимално прозрачни и ефективни“, отбеляза в началото на пресконференцията г-н Афузов.

„Поехме своите функции с ясното съзнание, че това ще бъде за един кратък период от време. Работихме прозрачно, интензивно и по приоритетни проблеми с голяма обществена значимост, без оглед на политически и конюнктурни съображения, с разбирането, че управлението съществува заради хората, а не обратното. Осигурихме спокойствие, приемственост и предвидимост в работата на Областна администрация. Мисля, че голяма част от гражданите на област Сливен, както и институциите и бизнеса, са усетили нашето честно и равнопоставено отношение към всички – независимо от всякакви политически пристрастия, социален статус, етнически, религиозни и културни специфики“, коментира още областният управител.

Като най-важен приоритет в дейността на екипа той открои образованието. „Още от самото начало ние заявихме, че наш основен приоритет ще бъде образованието, защото само образованият човек може да мисли критично, да взема адекватни решения, да бъде гражданин“, изтъкна г-н Афузов. Сред останалите приоритети в дейността на екипа той посочи: организацията на изборите, доставките на дърва и осигуряването на проходимост на пътищата в балканския район през зимата, осигуряването на проводимост на реките в най-рисковите участъци, защита на населението и безопасност на движението, продължаване на патронажните грижи за бременни жени и деца до 3-годишна възраст, повишаване качеството на спешната медицинска помощ, подобряване достъпността на средата за хората с увреждания, засилване позициите на област Сливен при стратегическото планиране в Югоизточен район, информиране на бизнеса и земеделските производители относно възможностите за проектно финансиране и субсидиране, създаване на екипност в съвместната работа със сливенските институции, както и участието на Областна администрация в културния и обществения живот на Сливен и областта.

Областният управител направи кратък коментар по всеки от набелязаните приоритети. По отношение на образованието, той подчерта доброто сътрудничество с Регионалния инспекторат и директорите на учебни заведения и очерта като основни теми на съвместната работа обхвата и отпадането на учениците и децата от образователната система, преодоляването на тревожната тенденция „деца раждат деца“, оптимизиране работата на образователните медиатори, разширяването на материалната база на ОУ „Братя Миладинови“ с цел осигуряване на едносменен режим на обучение, насърчаване на социализацията и дарбите на учениците от ромски етнически произход. В тази връзка той припомни осъщественото гостуване в Президентството на сборна група ученици от ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Юрий Гагарин“, които бяха приети от президента Румен Радев и направиха истински празник с чудесната си художествена програма, както и разностранната подкрепа за проекта на маестро Георги Калайджиев „Музиката вместо улицата“.

По другия основен приоритет – изборите, Минчо Афузов коментира: „Успяхме да организираме добре изборите, без сериозни деформации, което, надявам се, всички са забелязали. Разбира се, където е било възможно, сме си свършили работата, за да не се допусне изборно изкривяване. В тази посока работихме много и с МВР, и с ДАНС, и с РИК и с „Информационно обслужване“.

Областният управител направи кратка ретроспекция и по темата за доставките на дърва за населението в балканската част на областта. „В отговор на сигнали за недостиг на дърва, предприехме спешни мерки за канализиране на доставките. Работихме и направихме доста работни срещи с държавните горски стопанства, с Югоизточното държавно предприятие, с Регионалната дирекция по горите, с МВР и мисля, че освен постигането на добра организация, разкрихме и успяхме да пресечем някои недобри практики по отношение на администрирането на тези доставки. Мисля, че за тази година нещата са доста по-канализирани и доста по-справедливи“, отбеляза той, изтъквайки и навременната намеса на заместник-областният управител Антоний Андонов за туширането на назряващите в някои населени места на община Котел протести и конфликти, свързани с дефицита на дърва за отопление.

По отношение на пътя за село Стара река г-н Афузов поясни: „Ситуацията беше патова и като че ли не се виждаше начин тя да се разреши. Но след като изследвахме обстоятелствата, поискахме от пътно-поддържащите фирми да поемат определени ангажименти, и в крайна сметка се стигна до един авариен ремонт на пътя. Той осигури спокойна зима за жителите на Стара река и околните села. За голямо съжаление, това не е устойчиво решение, но все пак беше някакво решение. Пътят се пооправи, а като страничен положителен ефект се стигна и до авариен ремонт на улици в самото село Стара река, където нещата също бяха трагични“. Относно почистването на речните корита областният управител посочи, че това е вменено от държавата като задължение на областните управители, но не е достатъчно обезпечено финансово. „Така или иначе, успяхме да направим един много сериозен проект, на фаза проектиране, за почистване и укрепване на река Тунджа между селата Гавраилово и Злати войвода. Надявам се догодина този проект да бъде осъществен“, изтъкна той. „Успяхме също да изискахме от Министерство на земеделието да върне на „Напоителни системи“ – клон „Средна Тунджа“ механизацията, изпратена в помощ на разчистването на последствията от голямото наводнение в Карловско, за да можем да изпратим техниката в Котел за почистване на река Котлешница в района на село Градец. Тази техника участва и в аварийния ремонт на речното корито между град Кермен и село Николаево“, добави още Минчо Афузов.

По актуалната тема за ВиК и продължаващите ремонти по водния цикъл, областният управител коментира: „Това беше основен проблем, по който ние работихме през цялото време. На територията на град Сливен и областта ВиК изпълнява един много голям проект. Но още от самото му възлагане този проект е свързан с много недомислици, много неправилно проектирани участъци и дори липсващи участъци, което води до изключително големи трудности при реализацията му. Доколкото сме могли, сме съдействали както на ВиК, така и на изпълнителя и на управляващите органи на проекта, за да се движат нещата по-бързо и по-ефективно. Искрено се надявам, че проектът ще стигне до своя успешен край, и ако не до края на тази година, то поне до средата на следващата, всичко ще приключи по правилен начин. Допреди два месеца нещата бяха изключително сериозни. Слава богу, има някакво раздвижване. Много усилия са положени и се полагат на ниво министерство, на ниво ВиК холдинг и навсякъде, където е възможно“.

Г-н Афузов направи кратък обзор и върху работата на Областна администрация по линия на безопасността на движението и защитата на населението при бедствия и аварии, като напомни и за големия пожар в района на полигон „Ново село“ през месец октомври. „След едно учение, в сухия сезон се беше запалила цялата планина, пожарът се бе разраснал почти до село Градец“. Тогава, по лично настояване на областния управител, в ограничаването на пожара се включиха и два хеликоптера от авиобаза „Крумово“.

Областният управител на Сливен акцентира и върху усилията, положени за продължаване на проекта на УНИЦЕФ „Европейска гаранция за детето“, осигуряващ патронажни грижи за бременните и децата до 3-годишна възраст на територията на цялата Сливенска област, за изграждането на ново Спешно отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, както и върху успешното включване на четири важни обекта в Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен район, което ще повиши значително шансовете за тяхното проектно финансиране.

На финала г-н Афузов маркира и участието на Областна администрация в културния и обществения живот на град Сливен и областта, припомняйки някои от най-съществените инициативи – конкурса за ученическо послание от името на област Сливен за Пилон „Рожен“, гостуването, по негова лична покана, на тримата професори Иван Гранитски, Стоян Райчевски и Станислав Станилов и срещите им с ученици и със сливенската общественост, подкрепата за приза „Майчино сърце“ и ученическите Захари-Стояновите четения.

„Искам да благодаря на колегите от Областна администрация за изключително лоялната работа, за усилията, които полагаха по отношение на всички приоритети и във всички аварийни ситуации, които сме имали. Благодаря и за това, че никога не бях подведен нито от хората, работещи в администрацията, нито от политическия си екип. Мисля, че това беше един добър мандат с разумно управление на областта и в дух на толерантност“, каза в заключение областният управител Минчо Афузов.

„Връщайки се назад във времето, се оказва, че сме свършили доста работа. Макар и нескромно, мога да кажа, че сме вършили всичко със сърце и отговорност. Постарахме се да бъдем максимално обективни, да създадем условия за добро партниране с всички институции, и тук искам да им благодаря. Разбира се, останаха и недовършени неща, но се надявам в духа на приемственост те да бъдат продължени“, изтъкна по време на пресконференцията заместник-областният управител Антоний Андонов. Той ще изпълнява временно функциите на областен управител, тъй като г-н Афузов е подал заявление за освобождаване от поста и излиза в отпуск.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук