Младежи участваха в семинар по гражданско образование

Запознаване с гражданските права на хората в демократичното общество, повишаване на активността сред младите хора, активно включване на младежи в местното самоуправление, както и възможностите за младежи, предоставяни чрез европейско и национално финансиране, бяха част от темите на провелия се обучителен семинар „Аз и моите граждански права“.

Обучението се състоя в изпълнение на дейностите по  проект „Диалог – действие – въздействие: Младежка енергия в местната общност“, финансиран от Национална програма за младежта ( 2016-2020), Министерство на младежта и спорта. Бенефициент е СНЦ „МАК- Младежки алианс Котел“.

Проектът е насочен към млади хора на възраст от 15 до 29 години. Основната цел е да се активизират младежи от малките населените места чрез стимулиране на гражданското им участие и активност в процеса на взимане на решения на местно ниво, като същевременно се повиши и информираността им относно гражданските им права.

Участници в обучението бяха младежи от общините Нова Загора, Твърдица и Котел, а младежи от  МОС Сливен презентираха добри практики, свързани с включването на млади хора в местното самоуправление.

Доброволци по линия European Solidarity Corps от Република Турция се включиха активно в  дейностите и в дискусията по въпроса за гражданските права и необходимостта младите хора да участват в процеса на формиране на политики, които пряко ги касаят.

В рамките на проект „Диалог – действие – въздействие: Младежка енергия в местната общност“ е планирано издаването и разпространението на брошура „Аз и моите граждански права“, както и посещение на Парламента на Р.България.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук